Katedra Historii Sztuki i Teorii Kultury

Kadra Katedry Historii Sztuki i Teorii Kultury  

Kierownik Katedry – ad. dr Katarzyna Kasia

 

ad. dr Katarzyna Kasia – filozof, absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii UW, stypendystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej. Autorka książki Rzemiosło formowania. Luigiego Pareysona estetyka formatywności, tłumaczka tekstów włoskich filozofów (Pareyson, Vattimo i in.). Publikuje m.in. w „Intertekście”, „Kulturze Liberalnej”, „Sztuce i Filozofii”. Członkini zespołu redakcyjnego „Przeglądu filozoficzno-literackiego”. Współpracuje z Polskim Radiem. katarzyna.kasia@asp.waw.pl

publikacje (lista w przygotowaniu)

Lista lektur – filozofia kultury z elementami antropologii 2016/2017

lista lektur – historia filozofii 2016/2017

Sylabus: Filozofia kultury z elementami antropologii

 

dr Paweł Ignaczak – historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta DAAD, Fundacji Lanckorońskich, Fundacji Dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej. Wykładał historię grafiki na UAM, Uniwersytecie Artystycznym oraz w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Pracował w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz Bibliotece Polskiej w Paryżu. Od października 2015 roku adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prowadzi badania nad grafiką oraz kolekcjonerstwem w Polsce i Francji od XVIII do XX w.

pawel.ignaczak@asp.waw.pl

 

dr Ewa Kociszewska – historyczka sztuki. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, cześć studiów doktoranckich odbyła na Université de Paris-IV Sorbonne (thèse en cotutelle). W latach 2012-2014 Marie Curie Fellow w Warburg Institute w Londynie, 2014-2016 Postdoctoral Fellow na University of Oxford. Stypendystka m.in. Rządu Francuskiego, Warburg Institute (Saxl Fellowship, dwukrotnie), Institut national de l’histoire de l’art w Paryżu, Fondazione Cini w Wenecji, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (stypendium START), Fundacji Lanckorońskich; Junior Research Fellow w St Catherine’s College w Oksfordzie. Laureatka William Nelson Prize przyznanej przez Renaissance Society of America i Nancy Roelker Prize przyznanej przez Sixteenth-Century Society and Conference. Publikowała m.in. w „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, „French Studies Bulletin”, „Renaissance Quarterly”, „Artibus et Historiae”. Zajmuje się historią sztuki nowożytnej (szczególnie francuskiej), historią idei, historią kobiet i gender studies.

ewa.kociszewska@asp.waw.pl

 

Prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król – historyk i politolog, profesor zwyczajny nauk humanistycznych, W 1969 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, tam doktoryzował się w 1976 na podstawie pracy Okupant niemiecki wobec szkolnictwa polskiego na terenie Generalnej Guberni w okresie drugiej wojny światowej (1939-1944). Na przełomie lat 70. i 80. XX w. współpracował z Niezależną Oficyną Wydawniczą. Od 1993 jest pracownikiem ISP PAN, tam habilitował się w 1999 na podstawie pracy Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945. W 2007 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 1999/2000 jako profesor gościnny wykładał na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji. W latach 2002-2006 był dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Berlinie, od 2012 do kwietnia 2016 sprawował funkcje dyrektora  Instytutu Studiów Politycznych PAN. Był także wykładowcą w Collegium Civitas w Warszawie. Za książkę Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945 otrzymał Nagrodę Klio (Warszawa 1999) i Nagrodę im. Jana Długosza (Kraków 2000), za publikację  Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945 Nagrodę Klio (Warszawa 2006) i Nagrodę im. Joachima Lelewela (Warszawa 2008). Jest także tłumaczem i edytorem polskiego wyboru Dzienników Josepha Goebbelsa (tom 1-3, wyd. 2013-2014). Obecnie pracuje nad krytyczną edycją w języku polskim Mein Kampf Adolfa Hitlera.

eceka@wp.pl

 

st. wykł. mgr Marek Machowski – przedmiot: historia sztuki dla I roku studiów stacjonarnych (wszystkie wydziały ASP)

 

ad. dr Anna Oleńska – historyczka sztuki, absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Instytucie Sztuki PAN. Zajmuje się kulturą artystyczną czasów saskich oraz sztuką ogrodową XVIII w., szczególnie w kontekście krążenia idei i wzorów w Europie.

aolenska@wp.pl

 

ad. dr Anna Rudzka – historyczka sztuki, absolwentka Instytutu Historii Sztuki Wydziału Historycznego UW. W latach 1974–1987 pracowniczka Instytutu Sztuki PAN. Od 1996 pracuje jako wykładowca w Międzywydziałowej Katedrze Historii Sztuki ASP w Warszawie. Prowadzi zajęcia z historii grafiki polskiej, kostiumologii, judaików i historii ikony. Koordynatorka Festiwalu Nauki na macierzystej uczelni. Współorganizatorka studenckich objazdów naukowych. Kuratorka wystaw rzeźbiarskich i medalierskich.

annarudzka@o2.pl

 

mgr Magdalena Sołtys – socjolog i antropolog kultury, antropolog współczesności, specjalistka animacji działań lokalnych. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Krytyk sztuki, redaktor wydawnictw jej poświęconych. Kurator wystaw sztuki współczesnej.

publikacje (lista w przygotowaniu)

soltysmagda@gmail.com

 

ad. dr Piotr Teodorczuk – filozof, absolwent Instytutu Filozofii UW. Studia doktoranckie w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, w latach 2001–2003 sekretarz Oddziału Warszawskiego PTF. W latach 2001–2004 specjalista-koordynator Olimpiady Filozoficznej. Głównym przedmiotem jego zainteresowań zawodowych są zagadnienia estetyki, filozofii kultury i sztuki, historii filozofii, antropologii filozoficznej i filozofii współczesnej. Wieloletni pracownik Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki ASP oraz członek Uczelnianej Komisji Wyborczej.

piotr.teodorczuk@asp.waw.pl
Przedmiot:
Historia filozofii
Estetyka

 

st. wykł. mgr Tadeusz Walentowicz – historyk filozofii, teoretyk mediów. W 1978 roku ukończył Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskał tytuł magistra filozofii. Od 1980 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady z idei filozoficznych, teorii mediów, estetyki. Prowadzi również magisterskie seminaria i proseminaria oraz licencjackie proseminaria. Od 2006 roku prowadzi wykłady i ćwiczenia z filozofii, antropologii kulturowej oraz wykłady z psychologii reklamy na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowej (obecnie Akademii). Sądzi, że praca dydaktyczna jest najważniejszym zadaniem pracownika uczelni. Jest promotorem dwustu kilkudziesięciu części teoretycznych prac magisterskich i licencjackich w warszawskiej ASP i PJATK. Jego zainteresowania teoretyczne skupiają się na filozofii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem teorii mediów i estetyki.

thawalentowicz1@wp.pl

spis publikacji  

 

Dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski – kulturoznawca (specjalista zarządzania kulturą, kurator wystaw), krytyk sztuki, artysta. W latach 1990-1996 dyrektor artystyczny Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, do roku 2015 członek Rady Programowej CRP (w l. 2005-2008 jej przewodniczący). W latach 1996-2001 dyrektor Instytutu Kultury MKiDN. W latach 2000-2014 wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2006-2012 profesor UKSW, kierownik Katedry Antropologii Kulturowej.  

Organizuje wystawy, realizuje zbiorowe projekty artystyczne w przestrzeniach publicznych, muzeach i galeriach sztuki. Kurator takich m.in. wystaw jak: CDN pod mostem Poniatowskiego w Warszawie (1977), Nowoczesna rzeźba polska, CRP w Orońsku (1992), Sztuka III RP, CRP (2003). Rzeźbi, tworzy instalacje przestrzenne, fotografie i filmy. Pisze i wykłada na temat współczesnej kultury artystycznej w kontekście problemów zarządzania i polityki kulturalnej. Autor takich książek m.in.: Współczesne życie artystyczne-zagadnienia wybrane Instytut Kultury, Warszawa 1987, Postmodernistyczna kultura sztuk pięknych, IK, Warszawa 1995, Kultura i polityki, Uniwersytet Jagielloński Kraków 2004, Władze widzenia UJ, Kraków 2015.

jan.wojciechowski@asp.waw.pl

 

ad. dr Aleksander Zbrzezny – filozof, absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 również w IF UW obronił doktorat. Publikował m.in. w „Etyce”, „Edukacji filozoficznej”, „Prezentacjach” i „Sekcji”. Zajmuje się głównie filozofią społeczną i historią filozofii. Dodatkowe pole kompetencji to teoria mediów. Jest członkiem Centre for Philosophical Research oraz Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa. Hobbystycznie grywa w szachy.

aleksander.zbrzezny@asp.waw.pl

 

 

ad. dr Marcin Zgliński – historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki UW. Na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wykłada od 1996 r. Jednocześnie od 2000 r. pracuje w Instytucie Sztuki PAN, w pracowni Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, którą kieruje od 2007 r. Od 2012 r. Kierownik Zakładu Badań Podstawowych Historii Sztuki IS PAN. Autor licznych publikacji. Jego zainteresowania obejmują m. in. sztukę nowożytną, zwłaszcza z terenów dawnych Kresów Wschodnich, prospekty organowe, zagadnienia ikonografii muzycznej oraz związki muzyki i sztuk plastycznych, a także sztukę systemów totalitarnych.

zglinsky@wp.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2017

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem