Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Katedra zajmuje się zagadnieniami z zakresu polskiej sztuki najnowszej (tworzonej od 1945 roku do dziś) w możliwie szerokim ujęciu obejmującym także architekturę i design. Najważniejsze kierunki badań dotyczą politycznych, społecznych i instytucjonalnych uwarunkowań twórczości artystycznej. W przypadku sztuki po 1989 roku istotny jest kontekst procesów transformacyjnych lat 90., ale także studia nad metodologią badań, organizacją życia artystycznego (instytucje sztuki, krytyka sztuki, najważniejsze ośrodki), oraz uwarunkowaniami prawnymi. W obszarze zainteresowań pracowników Katedry znajdują się zarówno całościowe ujęcia dotyczące poszczególnych artystycznych nurtów jak i pojedynczych twórców.

 

Ka­dra Ka­te­dry Historii Sztuki Polskiej Najnowszej

 

Kierownik Katedry – prof. ASP dr hab. Waldemar Baraniewski

 

 

prof. ASP dr hab. Waldemar Baraniewski Prof. ASP dr hab. Waldemar Baraniewski (ur. 1953) , historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki UW, doktoryzował się (1987) i habilitował (2001) w macierzystej uczelni, gdzie jako profesor pracował do 2013 r. Od października 2013 profesor na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prowadzi badania nad sztuką powszechną i polską XIX i XX wieku. Krytyk i kurator wystaw. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk . Współzałożyciel i członek Rady Naukowej Fundacji ARS AURO PRIOR i Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej. Członek Rady Naukowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Sztuki w Łodzi.

→ waldemar.baraniewski@asp.waw.pl

Przedmiot:
Współczesna kultura artystyczna, rzeźba
Konwersatorium, Jak się kończył wiek XX. Tradycje, stylistyki, strategie.

 

prof. ASP dr hab. Wojciech Włodarczyk, historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii
Sztuki UW, doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim, habilitował zaś
w macierzystej uczelni. Zajmuje się sztuką współczesną. Prezes Stowarzyszenia
Historyków Sztuki. Organizator Muzeum ASP i jego pierwszy kierownik.
Projektodawca Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną z unikatową specjalnością
Kultura Miejsca. Organizator licznych sesji i seminariów, autor książek, członek rad
naukowych i programowych. W latach 1976–81 działacz podziemnego Polskiego
Porozumienia Niepodległościowego. W III RP minister, poseł na Sejm I i III kadencji.
Z jego inicjatywy powołano stałą sejmową Komisję d/s Kontroli Państwowej. Członek
pierwszej Rady Służby Cywilnej.

wojciech.wlodarczyk@asp.waw.pl

publikacje (lista
w przygotowaniu)

 

ad. dr Krystyna Łuczak-Surówka, historyczka sztuki i designu, absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w polskim wzornictwie, który nie tylko bada, ale i kolekcjonuje. Miłośniczka lat 50. i 60. Współpracuje m.in. z Łódź Design Festiwal, Instytutem Wzornictwa Przemysłowego. Konsultantka Słownika Projektantów Polskich oraz autorka prezentacji Historia polskiego wzornictwa na stronach IWP. Publikuje m.in. w „2+3d”, „Elle Decoration”.

krystyna.luczak-surowka@asp.waw.pl

Przedmiot:
Historia wnętrz i mebli AW
Projektowanie w Polsce AW
Projektowanie w Polsce, WZ,

 

mgr Jakub Banasiak, historyk i krytyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią sztuki polskiej nowoczesnej i współczesnej, w szczególności sztuką powstałą po 1989 roku. W Instytucie Sztuki PAN pod kierunkiem prof. Marty Leśniakowskiej przygotowuje dysertację doktorską o sztuce polskiej po 1989 r. w odniesieniu do przemian transformacyjnych. Redaktor naczelny (z Adamem Mazurem) magazynu „SZUM”, redaktor naczelny Wydawnictwa 40 000 MalarzyAutor licznych esejów i publikacji, a także książek Rewolucjoniści są zmęczeni (2008) oraz Zmęczeni rzeczywistością (2009). W latach 2010–2013 prowadził autorską galerię Kolonie. W latach 2006–2010 prowadził bloga oraz stronę internetową
Krytykant.pl.

→ jakub.banasiak@asp.waw.pl

Przedmiot:
Słownik sztuki – malarstwo
Seminarium, Sztuka polska po 1989 r.

publikacje.pdf

 

dr Jakub Dąbrowski, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz historii sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował w Dartington College of Arts w Wielkiej Brytanii (specjalizacja Arts & Cultural Management). Odbył staż w Tate Modern Gallery w Londynie, gdzie pracował nad wystawami Kandinsky’ego oraz Albersa i Moholy-Nagy, a także w Word & Image Department w Victoria & Albert Museum w Londynie. W 2013 roku w Instytucie Historii Sztuki UAM pod kierunkiem prof. Piotra Piotrowskiego obronił  dysertację doktorską pt. Swoboda wypowiedzi artystycznej w Polsce po 1989 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza sztuki i prawa (bez względu na epokę) oraz historii sztuki po 1945 roku. Jest laureatem nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki im Szczęsnego Dettloffa.

→ jakub.dąbrowski@asp.waw.pl

publikacje.pdf

 

mgr Piotr Słodkowski (ur. 1985), historyk i krytyk sztuki. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (2010) i interdyscyplinarnej Akademii Artes Liberales (2010); doktorant na Wydziale Historycznym UW, a także uczestnik Międzyuczelnianego Programu Indywidualnych Studiów Doktoranckich AAL. Obecnie przygotowuje dysertację pt. Modernizm, zaangażowanie, tożsamość. Przypadek Henryka Strenga / Marka Włodarskiego. Jest redaktorem książek Przestrzeń społeczna. Historie mówione Złotego Grona i Biennale Sztuki Nowej (Zielona Góra 2014) oraz Czas debat. Antologia tekstów krytycznych o sztuce z lat 1944–1959 (Warszawa 2015; wspólnie z Agatą Pietrasik, w przygotowaniu). Publikował m.in. w „Artium Quaestiones”, „Ikonothece”, „Tekstach Drugich”. Jako krytyk sztuki współpracował z “ARTMargins” i z „Arteonem”; obecnie związany z magazynem „Szum”.
Przedmiot:
Słownik sztuki (Rzeźba)
Seminarium, Sztuka polska po 1989 r.

publikacje.pdf

 

 

 

Wydarzenia

Więcej

l>

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept