Katedra Historii Sztuki Polskiej Najnowszej

Katedra zajmuje się zagadnieniami z zakresu polskiej sztuki najnowszej (tworzonej od 1945 roku do dziś) w możliwie szerokim ujęciu obejmującym także architekturę i design. Najważniejsze kierunki badań dotyczą politycznych, społecznych i instytucjonalnych uwarunkowań twórczości artystycznej. W przypadku sztuki po 1989 roku istotny jest kontekst procesów transformacyjnych lat 90., ale także studia nad metodologią badań, organizacją życia artystycznego (instytucje sztuki, krytyka sztuki, najważniejsze ośrodki), oraz uwarunkowaniami prawnymi. W obszarze zainteresowań pracowników Katedry znajdują się zarówno całościowe ujęcia dotyczące poszczególnych artystycznych nurtów jak i pojedynczych twórców.

 

Ka­dra Ka­te­dry Historii Sztuki Polskiej Najnowszej

 

Kierownik Katedry – prof. ASP dr hab. Waldemar Baraniewski

 

 

prof. ASP dr hab. Waldemar Baraniewski

→ waldemar.baraniewski@asp.waw.pl

 

dr Jakub Banasiak

→ jakub.banasiak@asp.waw.pl

publikacje.pdf

 

dr Jakub Dąbrowski

→ jakub.dąbrowski@asp.waw.pl

publikacje.pdf

 

dr Luiza Nader

→  luiza.nader@asp.waw.pl

Publikacje

 

dr Piotr Słodkowski
→ piotr.slodkowski@asp.waw.pl

publikacje.pdf

 

prof. ASP dr hab. Wojciech Włodarczyk

→ wojciech.wlodarczyk@asp.waw.pl