Pracownia Plastyki

Kształcenie umiejętności praktycznego posługiwania się środkami plastycznymi oraz używania narzędzi i strategii artystycznych jest ważnym elementem programu studiów na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną. Pracownia Plastyki pomaga studentom wypracować umiejętności, które wzbogacą warsztat zarówno historyka sztuki i badacza kultury miejsca.

W ramach Pracowni Plastyki studenci I roku odbywają kurs graficznych technik komputerowych, podstaw plastycznych (rysunek i malarstwo) oraz fotografii.

W planie II roku studiów licencjackich jest rysunek architektoniczny oraz zajęcia w  tzw. Pracowni Struktur Mentalnych zajmującej się wykorzystywaniem narzędzi wizualnych i strategii artystycznych w działaniach społecznych. Zajęcia w tej pracowni trwają do III roku i mogą zakończyć się aneksem praktycznym do pracy licencjackiej.

Na studiach II stopnia (magisterskich) studenci poszerzają i utrwalają umiejętności plastyczno-praktyczne w Pracowni Struktur Mentalnych.

Pracownia Rysunku i Malarstwa: prof. Marek Dzienkiewicz

Pracownia Struktur Mentalnych: Łukasz Izert, Jakub Mazurkiewicz