Pracownia Struktur Mentalnych

Pracownia Struktur Mentalnych powstała w 2011 roku jako samozwańcza pracownia dyplomująca w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jej założycielami są Łukasz Izert i Kuba Maria Mazurkiewicz, którzy obronili w niej dyplom w 2012 roku.

W roku akademickim 2013/14 pracownia została zaproszona na Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną. Od tej pory działa na dwóch płaszczyznach:

  • dydaktycznej,
  • badaniowo-aktywistycznej.

Pracowniany kurs dla studentów WZKW polega na nauce przemyślanego stosowania narzędzi artystycznych w działaniach społecznych i badaniach wizualnych. Teledysk do hymnu studenckiego Gaudeamus igitur jest najlepszą wizualną referencją pracowni:

Drugi obszar zainteresowań PSM to przedsięwzięcia na styku działalności społecznej i artystycznej. Przykładowe działania:

  • współpraca przy Przewodniku dla studentów od studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2014),
  • przygotowanie projektu Samodzielni (badania niezależnych artystów w Warszawie) w ramach festiwalu Warszawa w Budowie organizowanego przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2014),
  • uczestnictwo w projekcie Tuning Warsaw organizowanym przez warszawskie CSW (2014),
  • prowadzenie badania wizualnego nad DH Sezam w Warszawie.

Charakterystycznym dla Pracowni Struktur Mentalnych sposobem pracy jest wybór tematu, dla którego rozwinięcia poszukuje się w bliskim sobie otoczeniu. Dotychczasowe tematy to między innymi: czas wolny, lokalność, wścieklizna, duchowość, brak, samodzielność, peryferia czy tymczasowość.