Katedra Teorii Kultury

Kadra Katedry  Teorii Kultury  

Kierownik Katedry – ad. dr Katarzyna Kasia

ad. dr Katarzyna Kasia – filozof, absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii UW, stypendystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej. Autorka książki Rzemiosło formowania. Luigiego Pareysona estetyka formatywności, tłumaczka tekstów włoskich filozofów (Pareyson, Vattimo i in.). Publikuje m.in. w „Intertekście”, „Kulturze Liberalnej”, „Sztuce i Filozofii”. Członkini zespołu redakcyjnego „Przeglądu filozoficzno-literackiego”. Współpracuje z Polskim Radiem.

katarzyna.kasia@asp.waw.pl

Lista lektur – filozofia kultury z elementami antropologii 2016/2017

lista lektur – historia filozofii 2016/2017

 

dr Piotr P. Płucienniczak – socjolog, artysta, aktywista. Na ASP pracuje od 2018 roku. Doktorat na temat instytucjonalizacji nowej lewicy w Polsce obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim. Badał aktywność skrajnej prawicy, losy pisarzy i pisarek, innowacyjność branży tworzyw sztucznych, dialog społeczny w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społecznych i Gospodarczych, sztukę krytyczną wobec instytucji sztuki i wiele innych rzeczy. Obecnie zajmuje się naukowo protestami pracowniczymi i strategiami działania związków zawodowych (grant NCN) oraz przygotowuje książkę na temat przemocy policyjnej. Członek kolektywu artystycznego Rozdzielczość Chleba: patainstytucji, eksperymentalnej trupy cyrkowej oraz bezpłatnego wydawnictwa. Ostatnio w ramach jej działalności wydał “Firmy” (2017). Współpracuje z ruchami i organizacjami społecznymi jako ekspert i edukator.

piotr.plucienniczak@asp.waw.pl

 

dr hab. Jan Sowa –  dialektyczno-materialistyczny teoretyk i badacz społeczny. Studiował polonistykę, filozofię i psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Université Paris 8 w Saint-Denis. Doktor socjologii, habilitował się z kulturoznawstwa. Prowadził badania i wykładał na uczelniach w Polsce i za granicą (ostatnio m.in. na Uniwersytecie São Paulo w Brazylii oraz na Akademie der Künste der Welt w Kolonii). Był współtwórcą wydawnictwa Ha!art oraz Spółdzielni Goldex Poldex. Pracował też jako dziennikarz w Polskim Radiu i kurator w galerii Bunkier Sztuki w Krakowie. Członek Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk, związany z Wolnym Uniwersytetem Warszawy, jest kuratorem programu dyskursywnego i badań Biennale Warszawa.

Jest autorem oraz redaktorem kilkunastu książek, w tym Sezon w teatrze lalek i inne eseje (2004), Ciesz się, późny wnuku! Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna (2007), Fantomowe ciało króla (2012), Inna Rzeczpospolita jest możliwa (2015) oraz – wspólnie z Krzysztofem Wolańskim – Sport nie istnieje. Igrzyska w społeczeństwie spektaklu (2017). Opublikował też wiele artykułów w m.in. w Polsce, Francji, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Niemczech, Czechach i na Węgrzech.

jan.sowa@asp.waw.pl

 

dr Kuba (Jakub) Szreder – po ukończeniu socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim pracował jako niezależny kurator interdyscyplinarnych projektów z pogranicza sztuki, działań publicznych, krytycznej refleksji i społecznych eksperymentów. Jest redaktorem wielu książek i katalogów oraz autorem tekstów z zakresu socjologii i teorii sztuki publikowanych w Polsce i poza jej granicami. Jego pierwsza autorska książka ABC Projektariatu została wydana w 2015 roku przez Bęc Zmianę. W 2009 roku zainicjował Wolny Uniwersytet Warszawy, z którym przeprowadził szereg programów badawczych dotyczących współczesnych systemów produkcji kulturowej. W swojej pracy teoretycznej analizuje obecne formy produkcji kulturowej w kontekście późnego kapitalizmu. W 2015 roku obronił doktorat na Loughborough University School of the Arts o politycznych i ekonomicznych aspektach niezależnych projektów kuratorskich.

jakub.szreder@asp.waw.pl

 

ad. dr Karolina Thel – doktor politologii, ukończyła studia na kierunkach gospodarka przestrzenna oraz polityka społeczna, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami badawczymi oraz ochrony własności intelektualnej. Laureatka programów CELAB (Carleton Univeristy w Ottawie, 2010) oraz Transformation.doc (Wageningen University, 2015). Uczestniczyła w przygotowaniu i realizacji wielu przedsięwzięć o charakterze badawczym i organizacyjnym (w tym konferencji naukowych i projektów badawczych), m.in. w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Instytucie Spraw Publicznych, Fundacji Obserwatorium i Centrum Nauki Kopernik. Współautorka Krajowej Polityki Miejskiej 2023. Laureatka dwóch konkursów stypendialnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (2009, 2011). Z Wydziałem Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie związana jest od momentu jego powstania. Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich, Sekretarz Rady Pracodawców przy Wydziale. Interesują ją kwestie społeczne i problematyka socjologii miasta. Prywatnie entuzjastka wyścigów konnych i pozaeuropejskich podróży.

karolina.thel@asp.waw.pl

spis publikacji  

 

Dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski – kulturoznawca (specjalista zarządzania kulturą, kurator wystaw), krytyk sztuki, artysta. W latach 1990-1996 dyrektor artystyczny Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, do roku 2015 członek Rady Programowej CRP (w l. 2005-2008 jej przewodniczący). W latach 1996-2001 dyrektor Instytutu Kultury MKiDN. W latach 2000-2014 wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2006-2012 profesor UKSW, kierownik Katedry Antropologii Kulturowej.  

Organizuje wystawy, realizuje zbiorowe projekty artystyczne w przestrzeniach publicznych, muzeach i galeriach sztuki. Kurator takich m.in. wystaw jak: CDN pod mostem Poniatowskiego w Warszawie (1977), Nowoczesna rzeźba polska, CRP w Orońsku (1992), Sztuka III RP, CRP (2003). Rzeźbi, tworzy instalacje przestrzenne, fotografie i filmy. Pisze i wykłada na temat współczesnej kultury artystycznej w kontekście problemów zarządzania i polityki kulturalnej. Autor takich książek m.in.: Współczesne życie artystyczne-zagadnienia wybrane Instytut Kultury, Warszawa 1987, Postmodernistyczna kultura sztuk pięknych, IK, Warszawa 1995, Kultura i polityki, Uniwersytet Jagielloński Kraków 2004, Władze widzenia UJ, Kraków 2015.

jan.wojciechowski@asp.waw.pl