Kuba Maria Mazurkiewicz

7238

Kuba Maria Mazurkiewicz

tel. 669 269 930
e-ma­il: kuba.mazurkiewicz(at)gmail.com

 

Urodzony w 1988, wychował się w Dąbrowicach na Mazowszu. W roku 2012 obronił z wyróżnieniem dyplom na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w samozwańczej Pracowni Struktur Mentalnych, Pracowni Filmu Animowanego prof. Hieronima Neumanna, Pracowni Ilustracji prof. Zygmunta Januszewskiego, pracę teoretyczną napisał u prof. Wojciecha Włodarczyka.

W czasie studiów zaangażowany w działania lokalne w środowisku warszawskiej ASP. W 2009 roku współzałożyciel i redaktor naczelny portalu kulturalno-studenckiego zrazu.pl. W roku 2010 współzałożyciel i pierwszy prezes galerii studenckiej Turbo (oraz koła naukowego zajmującego się galerią) oraz razem z Michałem Chojeckim systemu blogowego gablotakrytyki.pl. (redaktor portalu i autor bloga w jego ramach). Wspólnie z Łukaszem Izertem powołał w roku 2011 Pracownię Struktur Mentalnych –samozwańczą pracownię w Akademii, w której obronił dyplom. W roku akademickim 2011/12 stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne i społeczne.

Od 2013 roku wykłada na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, koontynuując wspólnie z Łukaszem Izertem prowadzenie Pracowni Struktur Mentalnych.

Od 2010 roku aktywny w dziedzinie projektowania graficznego, ilustracji i filmu. W latach 2012/13 współpracował ze studiem Czosnek, z którym przygotował opracowanie graficzne polskiego pawilonu na 13. Międzynarodowej Wystawie Architektury Biennale Architektury w Wenecji. Jest współzałożycielem zespołu filmowo-projektowego zespół wespół. Współpracował z różnymi instytucjami społecznymi i kulturalnymi m.in. Żydowskim Instytutem Historycznym, Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Fundacją Wydawnictwo Naukowe Textura, czeską telewizją internetową artycok, galerią Salon Akademii, galerią Raster, Fundacją Propaganda, Zachętą Narodową Galerią Sztuki, Fundacją Kultura Miejsca, Fundacją Bęc Zmiana, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Barem Prasowym, Bednarską Szkołą Realną,.

Współtwórca (razem z Łukaszem Izertem i Michałem Drabikiem) superbohatera Warszawy Poldona. W ramach tego projektu zrealizował serię filmów o przygodach Poldona, memy, komiksy (publikowane w piśmie Głos Prasowego) oraz happeningi.

Współtwórca, członek rady programowej i animator wydarzeń w galerii artystów Praca istniejącej w Warszawie w latach 2012–13.

Laureat konkursów organizowanych przez toruńskie CSW, Prezydenta Miasta Torunia, konkursu Coming Out i Grafika Warszawska.

Publikacje, wykłady

 • publikacje w portalu Gablota Krytyki (felietony, recenzje, eseje, manifesty);
 • od 2011 roku stała współpraca z kwartalnikiem i internetowym dwutygodnikiem Kontakt (komentarze rysunkowe);
 • od 2012 roku stała współpraca z portalem Nowe Peryferie  (animowane komentarze rysunkowe);
 • Skłonności do ostrości, Warszawa, 2011, (rysunki w albumie towarzyszącym wystawie);
 • publikacje w magazynie SZUM oraz na stronie internetowej magazynszum.pl (felietony, recenzje, ilustracje);
 • Grafika Warszawska 2010, Warszawa, 2011 (album zbiorowy);
 • Nie dłubać po cichu, Notes na 6 tygodni, nr 74, marzec-kwiecień 2012 (wywiad);
 • Weź wyjdź, Notes na 6 tygodni, nr 90, kwiecień-maj 2014 (wywiad);
 • primabalerina.net (redakcja strony internetowej, teskty);
 • Przewodnik dla studentów od studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa, 2014 (praca badawcza, redakcja tekstów oraz wywiady);
 • Zeszyty Pracowni Struktur Mentalnych 1–8, 2011–12, Warszawa (felietony, eseje, manifesty, rysunki, zdjęcia);
 • Akcje – jednodniówki wydawane podczas wydarzeń w galerii Praca, Warszawa, 2012–13 (redakcja tekstów, manifesty);
 • Grafika fika, czyli grafika jako środek, a nie cel, Targi Wiedzy Graficznej, Warszawa, czerwiec 2014 (wykład)
 • współpraca przy subiektywnym przewodniku po Warszawie – Tuning Warsaw, wydawanym przez A-I-R Laboratory przy Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie

Wystawy, działania

 • Obrazy Kuby Marii Mazurkiewicza, ASP w Warszawie, Warszawa, maj 2010 (wystawa indywidualna);
 • Naklejki, ASP w Warszawie, czerwiec 2010, Warszawa (wystawa indywidualna);
 • 8 km, ASP w Warszawie, marzec 2011, Warszawa (wystawa);
 • Peleton kolaży, galeria Praca, Warszawa, luty 2013 (wystawa zbiorowa);
 • Miasto i okolice, KATO, marzec 2014, Katowice (wystawa indywidualna);
 • BRAK, Budynek ZNP w Warszawie, maj 2014, Warszawa (opracowanie wystawy);
 • Pożegnanie Sezamu, akcja społeczna przygotowana przy okazji zamykania supermarketu Sezam w Warszawie – pokaz filmu, wywiady z klientami, oficjalne zamknięcie;
 • Samoorganizacja, premiera badania niezależnych artystów w Warszawie pt. Samodzielni, Warszawa w Budowie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2014, Warszawa (wystawa zbiorowa)