Kultura Wizualna – Kultura Miejsca

Kultura wizualna – Kultura Miejsca, studia na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną

1. HISTORIA SZTUKI I NAUKI SPOŁECZNE — studenci uczestniczą w tradycyjnym kursie historii sztuki: od starożytności do czasów obecnych, ze szczególnym uwzględnieniem szerokiego spektrum współczesnych zjawisk artystycznych. Proponujemy również zajęcia z zakresu ikonografii, ochrony zabytków i muzealnictwa oraz krytyki artystycznej. Studenci będą uczestniczyli w zajęciach z historii filozofii, estetyki, antropologii kultury, antropologii współczesności i socjologii. Szczególny nacisk kładziemy na zagadnienia dotyczące regionalizmów i „krajobrazu” kulturowego, relacji lokalności z globalnością, ochrony dziedzictwa lokalnego i europejskiej polityki tożsamości.

 

2. ZARZĄDZANIE KULTURĄ MIEJSCA — oferujemy podstawowe kursy prawa, administracji oraz finansów, przede wszystkim w kontekście zasad pozyskiwania funduszy
i ochrony własności intelektualnej. Oprócz tego proponujemy wykłady na temat zarządzania produktem kultury.

 

3. KSZTAŁCENIE PLASTYCZNE — w ramach zajęć studenci poznają zasady kompozycji, projektowania graficznego, fotografii, technologii informatycznych. Nauczą się wykorzystywać różne media plastyczne.

Uzupełnieniem trzech głównych bloków tematycznych będą praktyki zawodowe, objazdy naukowe, badania terenowe.

 

3-letnie stacjonarne studia licencjackie