Letnia sesja egzaminacyjna

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Katedra Historii Sztuki i Teorii Kultury

Terminy zaliczeń i egzaminów

semestr letni 2016/2017

 

 

mgr Jakub Banasiak

 • Źródła współczesnej krytyki artystycznej, wpisy 8.06 godz. 12.00
 • Instytucjonalne praktyki współczesności. Muzea, archiwa, galerie, I rok I stopnia WZKW, wpisy 8 czerwca o 12.00
 • Historia sztuki polskiej najnowszej, I rok II st. WZKW, sala 1.01 (Wybrzeże), zerówka 8.06 godz. 10.00, I termin 22.06.2017, czwartek, godz. 9.30, egz. pisemny

 

 

dr hab. Waldemar Baraniewski, prof. ASP

 

 • Historia rzeźby polskiej, wg zapisów II rok II stopnia WZKW oraz obowiązkowo I rok II stopnia Wydział Rzeźby, WZKW 12 VI. , godz. 10.00, sala 1.13 (Wybrzeże)
 • Historia sztuki najnowszej powszechnej – wg zapisów: IV rok lub I rok II stopnia, I r. II stopnia WZKW, 12 VI. godz. 11.00, sala 1.01 (Wybrzeże)
 • Historia sztuki III, III r. W+SM+S, 13 VI godz. 13.00, sala 1.01 (Wybrzeże).
 • Historia sztuki III – III r. Wydział Rzeźby, 24 i 25.05  godz. 9.00 (Wybrzeże)

 

dr Filip Burno

  • Wytwarzanie i doświadczanie przestrzeni miejskiej w XIX i XX wieku (III rok I st. WZKW), 12 czerwca 2017, s. 1.14 (Wybrzeże), godz. 11.00, egzamin pisemny
  • Zaliczenie objazdu krakowskiego – II rok I stopnia WZKW oraz I rok II stopnia WZKW – dr hab. Waldemar Baraniewski, prof. ASP, dr Filip Burno) 13 czerwca, 10. 00, egzamin ustny,  sala 1.13
  • Słownik sztuki (I rok I st. wszystkie wydziały wg zapisów) –  1.01 (Wybrzeże), 19 czerwca, godz. 11.00, pisemny, 90 min.
  • Proseminarium, “Architektura Warszawy w XIX i XX wieku”, 22 czerwca, s. 1.14 (Wybrzeże),  godz. 11.00, pisemny

 

 • Kultura miejsca – I rok II stopnia WZKW, 12.06 godz. 14.00, sala 1.14 (Wybrzeże)

 

 

dr Jakub Dąbrowski

 • Historia sztuki nowoczesnej po 1945 r. – 14.06, godz. 14.30,  sala 1.11 Wybrzeże (III rok WZKW)
 • Ochrona własności intelektualnej – 14.06, godz. 17.30, sala 1.11 Wybrzeże  (I rok mgr WZKW)
 • Ochrona własności intelektualnej – V rok Wydział Malarstwa – zaliczenie na ostatnich zajęciach

 

prof. Marek Dzienkiewicz

wpisy ocen na  ostatnich zajęciach

sesja 6 i 13 czerwca w godzinach od 9 do 11 malarstwo i rysunek 1 rok studiów licencjackich

 

dr Paweł Ignaczak

 • Historia sztuki III – III rok Wydział Malarstwa, Grafiki, Konserwacji

Grafika, 27 czerwca od godz.. 10.00, sala 08 (Krakowskie Przedmieście )

Malarstwo, 28 czerwca od godz. 12.30, sala 08 (Krakowskie Przedmieście )

Konserwacja, 29 czerwca od godz. 12.30, sala 08 (Krakowskie Przedmieście)

 

 

dr Olaf Kwapis

 • Historia sztuki II,  19 i 20 czerwca, godz. 10:30, II rok AW , sala 1.13 (Wybrzeże), egzamin ustny

 

 

dr Olaf Kwapis & dr Paweł Ignaczak

 

 • dr Olaf Kwapis, Historia sztuki powszechnej i polskiej od renesansu do końca XIX w., II rok WZKW, 12.06., godz. 11:00 do 12:00, sala 1.11. (Wybrzeże),  

          I część egzaminu, test wizualny

 • dr Olaf Kwapis,  Historia sztuki starożytnej,  wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej, I rok WZKW i inne kierunki ASP, 12.06., godz. 12: 30 do 13:30 sala 1.11 – I część egzaminu test wizualny
 • dr Olaf Kwapis/ dr Paweł Ignaczak, Historia sztuki starożytnej,  wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej,  I rok WZKW i inne kierunki ASP, 14.06., godz. 10:00 do 14:30 , , sala 1.15 (Wybrzeże) – II część egzaminu, egzamin ustny.
 • dr Olaf Kwapis, dr Paweł Ignaczak, dr Ewa Kociszewska, Historia sztuki powszechnej i polskiej od renesansu do końca XIX w., 19.06., godz 14:00, II rok WZKW, sala 1.15 (Wybrzeże) – II część egzaminu,  egzamin ustny

 

 

prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król

 

 • Wykład Dzieje światowego kina, egzamin ustny, studenci II stopnia wszystkich kierunków wg indywidualnych, uzgodnionych między sobą, zgłoszeń, 21 czerwca, od godz. 9.00, s. 1.13 (Wybrzeże)
 • Proseminarium Film jako narzędzie masowego oddziaływania, zaliczenie na ocenę, studenci II stopnia wszystkich kierunków wg indywidualnych, uzgodnionych między sobą, zgłoszeń, 20 czerwca, od godz. 9.00, s. 1.14 (Wybrzeże)

 

 

dr hab. Andrzej Leśniak

 

 • Wstęp do historii sztuki, I rok I st. WZKW, sala 1.11 (Wybrzeże), 26.06.2017 godz. 10.00, egz. pisemny
 • Współczesne metody historii sztuki, I rok II st. WZKW, sala 1.11 (Wybrzeże), 26.06.2017,  godz. 12.00, egz. pisemny
 • Poetyka hiperboliczna. Teksty i projekty Rema Koolhaasa, II rok II st. WZKW i inni chętni, sala 1.11 (Wybrzeże), 26.06.2017, godz. 11, zaliczenie pisemne

 

 

dr Krystyna Łuczak – Surówka

 • Projektowanie w Polsce – III rok Wydział Wzornictwa, 12.06 godz. 9.00,  pokój 1.06 (Wybrzeże)
 • Historia wnętrz i mebli – II rok Wydział Architektury Wnętrz, 14.06. godz. 9.00, pokój 1.06 (Wybrzeże)

 

 

st. wykł. Marek Machowski

 • Historia sztuki I, od  godz. 10.00, sala 211 (Krakowskie Przedmieście 5)
 • 12.06 Wydział Grafiki – grupa I  nazwiska od A do Kola..
 • 13.06 Wydział Grafiki – grupa II nazwiska od Kolc.. do Z
 • 14.06 Wydział Malarstwa
 • 19.06 Wydział Konserwacji
 • 20.06 Wydział Sztuki Mediów – grupa I nazwiska od B do K
 • 21.06 Wydział Sztuki Mediów – grupa II nazwiska od N do W
 • 22.06  Wydział Wzornictwa – grupa I nazwiska od B do Ka
 • 23.06 Wydział Wzornictwa – grupa II nazwiska od Kl do W
 • 24.06 Wydział Rzeźby
 • 26.06 Wydział Architektury Wnętrz – grupa I nazwiska od  B do K
 • 27.06 Wydział Architektury Wnętrz – grupa II nazwiska od M do Ż
 • 28.06 Wydział Scenografii

 

mgr Łukasz Izert & mgr Jakub Mazurkiewicz

 • Pracownia Struktur Mentalnych – wszystkie lata WZKW – 12.06.2017  od godziny 10.00 do 14.00 – wpisy po rozebraniu wystawy

 

dr Anna Oleńska

 • Historia sztuki II, II rok Wydziały Rzeźby, Sztuki Nowych Mediów, Scenografii, Wzornictwa, miejsce: pok. 213, Katedra Historii Sztuki (Krakowskie Przedmieście 5) – egzamin ustny :
 • 12. 06, od godz. 10.00 – II r. Wydz. Wzornictwa (połowa studentów, osoby o nazwiskach B-M)
 • 13.06, od godz. 10.00 – II r. Wydz. Wzornictwa (połowa studentów, osoby o nazwiskach N-W)
 • 20.06, od godz. 9.30 – II r. Wydz. Scenografii, od godz. 14.45 – Wydz. Nowych Mediów (studenci o nazwiskach A-K)
 • 21.06, od godz. 10.00- II r. Wydz. Rzeźby
 • 22.06, od godz. 10.00 – II r. Wydz. Nowych Mediów (studenci o nazwiskach L-Z)

 

 dr Anna Rudzka

 • Wstęp do historii sztuki (I rok Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki), 12.06. 2017, godz. 9.00-10.00, sala 8, Krakowskie Przedmieście 5, egzamin pisemny
 • Kostiumologia, judaika (III rok Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki), 12. 06. 2017, godz. 10.00-11.00, sala  8, Krakowskie Przedmieście 5, egzamin pisemny
 • Historia grafiki polskiej (IV rok Grafiki), 13. VI. 2017, Katedra Historii Sztuki, Krakowskie Przedmieście 5, godz. 9.30 – 13.00, 14.00 – 19.00, egzamin ustny

 

 

dr Piotr Słodkowski

 • Historia malarstwa polskiego XX wieku, Wydział Malarstwa, 13 VI, sala 1.01 (Wybrzeże), godz. 16.
 • Słownik sztuki – zaliczenie na podstawie tekstów, termin złożenia prac upływa 31 maja, wpisy w indeksach i protokołach do 14 czerwca.

 

 

mgr Magdalena Sołtys

 • Animacja kultury artystycznej – II i III rok WZKW,  wpisy na ostatnich zajęciach
 • Aranżacja przestrzeni wystawienniczej – II rok II stopnia Wydział Rzeźby, wpisy na ostatnich zajęciach
 • Proseminarium: Pytanie o formę – wg zapisów IV rok lub I rok II stopnia, wpisy na ostatnich zajęciach

 

 

mgr Dorota Sutkowska

 • Łacina – II rok I stopnia WZKW , 22 czerwca godz. 10.00, sala 1.11. (Wybrzeże)

 

 

dr Kuba Szreder

 • Wprowadzenie do socjologii – egzamin ustny – 21.06 w sali 1.14 (Wybrzeże), od 10.00 do 18.00
 • Proseminarium: Efekt kuli śnieżnej – termin nadsyłania prac upływa 12.06.2017 (tylko wersje elektroniczne, przesłane na adres jakub.szreder@asp.waw.pl) – wpisy 27.06 w sali 1.07 albo 1.14
 • Filozofia kultury z elementami antropologii – termin nadsyłania prac upływa 12.06 (tylko wersje elektroniczne, przesłane  na adres jakub.szreder@asp.waw.pl), wpisy 26.06 w sali 1.07 albo 1.14

 

dr Piotr Teodorczuk

 • Historia Filozofii dla 2 roku- egzamin ustny, s. pokój filozofii 213, Krakowskie Przedmieście

od 10.00-do końca (rezerwacja sali na cały dzień):

– Architektura W. – 12.06.2017 – poniedziałek, 10.00-do końca;

– Konserwacja – 13.06.2017 – wtorek, 10.00 -do końca;

– Scenografia 14.06.2017 -środa, 10.00- 13.00;

– Rzeźba – 14.06.2017 – środa -od 14.00-do końca;

– Wzornictwo – 19.06.2017 – poniedziałek, 10.00- do końca;

 • Egzamin ustny z Estetyki:

– Rzeźba 2r.; 20.06.2017 – wtorek, 10.00- do końca;

 

dr Karolina Thel

 • Proseminarium „Miejskie studium przypadku” – złożenie projektu końcowego na ostatnich zajęciach
 • Zarządzanie projektami, II rok I st. WZKW, termin złożenia projektu końcowego upływa 30.05.2017 (wersja elektroniczna przesłana na adres: karolina.thel@gmail.com oraz wydruk)
 • Administracja publiczna, I rok I st. WZKW, termin złożenia projektu końcowego upływa 30.05.2017 (wersja elektroniczna przesłana na adres: karolina.thel@gmail.com oraz wydruk)

 

dr hab. Wojciech Włodarczyk, prof. ASP

12 czerwca Słownik sztuki, według zapisów godz. 9.00, Dziekanat (Wybrzeże) Prosimy zapisać się na termin egzaminu

12 czerwca godz. 18.00 Muzealnictwo i ochrona zabytków, II r. I st. WZKW, Dziekanat (Wybrzeże)

13 czerwca Słownik sztuki, według zapisów godz. 9.00, Dziekanat (Wybrzeże) Prosimy zapisać się na termin egzaminu

13 czerwca godz. 18.00 Kultura miejsca, I r. I st. WZKW, Dziekanat (Wybrzeże)

14 czerwca Słownik sztuki, według zapisów godz. 9.00 (Dziekanat, Wybrzeże) Prosimy zapisać się na termin egzaminu

14 czerwca, Zajęcia terenowe I r. II st., Dziekanat (Wybrzeże)

 

st. wykł. Tadeusz Walentowicz

sala nr 8, Krakowskie Przedmieście 5

 • Proseminarium licencjackie – III rok Wydział Rzeźby, 14 czerwca, godz.10.00
 • Historia filozofii I rok Wydział Malarstwa, 12 czerwca, od godz. 14.30, nazwiska A-K
 • Historia filozofii I rok Wydział Malarstwa, 13 czerwca, od godz. 13.00, nazwiska L-T
 • Historia filozofii II 14 czerwca, od  godz. 12.00, II rok Wydział Wzornictwa – zgodnie z zapisami
 • Historia filozofii II rok Wydział Malarstwa, 19 czerwca, nazwiska B-M godz. 10
 • Historia filozofii II – II rok Wydział Malarstwa, 20 czerwca, nazwiska P-Z od 13.00
 • Historia filozofii II rok Wydział Grafiki – zgodnie z zapisami, 21.06, nazwiska  Grafiki – nazwiska A-M , N-Z godz. 10.00
 • Historia filozofii II rok Wydział Grafiki – zgodnie z zapisami, 22.06,  nazwiska N-Z godz. 10.00

 

dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski

Proseminarium: Dyplom i co dalej? Organizacyjne warunki twórczych praktyk wizualnych, I r. II st wszystkie wydziały ASP, 22 czerwca, godzina 16.00 (do godziny 18.00), sala 1.14 (Wybrzeże), zaliczenie na podstawie uzgodnionych warunków:obecności, teksty prac semestralnych.

 

dr Aleksander Zbrzezny

 

 • Teoria mediów, III rok, Sztuka Mediów, 12.06. od 10:00, sala seminaryjna, Krakowskie Przedmieście
 • Teoria mediów, III rok, Malarstwo, 13.06. od 10:00, sala seminaryjna, Krakowskie Przedmieście
 • Teoria mediów, III rok, Grafika, 14.06. od 10:00, sala seminaryjna, Krakowskie Przedmieście
 • Teoria mediów, III rok, Wzornictwo, 19.06., od 10:00, sala seminaryjna, Krakowskie Przedmieście
 • Kultura wizualna w sieci, WZKW, II rok I stopnia, 20.06. od 10:00, sala seminaryjna, Krakowskie Przedmieście
 • Historia filozofii, II rok – różne wydziały – wg zapisów, 21.06., 22.06, 23.06, od 10:00, Pokój Filozofów, Krakowskie Przedmieście – Prosimy zapisać się TERMIN EGZAMINU

 

dr Aleksander Zbrzezny/ dr Katarzyna Kasia

 • Humanistyka XX i XXI wieku, WZKW I rok II stopnia 20.06 godz. 15.00, sala 1.15 (Wybrzeże)

 

 

dr Marcin Zgliński

 • Historia sztuki II – II rok Wydziały Grafiki, Malarstwa, Konserwacji, Krakowskie Przedmieście 5, Katedra Historii Sztuki, pokój 213

12 czerwca: od 10.00 Malarstwo – nazwiska B-K; od 15:00 Malarstwo – nazwiska L-Si

 13 czerwca: od 10.00 Malarstwo – nazwiska SO-Z; od 15:00 Grafika –  nazwiska A-Ł

14 czerwca: od 10.00 Grafika – nazwiska M-Sm; od 15:00 Grafika – nazwiska St-Z

19 czerwca:

Historia sztuki nowożytnej – IV r.Konserwacji i pozostali studenci

10:00-11:00 test pisemny, sala 1.11 (Wybrzeże) następnie egzamin ustny.

Historia sztuki II – Konserwacja

19 czerwca godz.12.30  – sala 1.11 (Wybrzeże)

 

mgr Ryszard Zimek

 • Graficzne techniki cyfrowe – I rok I stopnia WZKW:
  • 1.06 (czwartek) – ostatnie zajęcia (konsultacje) z możliwością przedstawienia prac do zaliczenia
  • 6.06 (wtorek), godz. 14 –  zaliczenie zajęć na stopień

Osoby, które w w/w terminach nie uzyskają zaliczenia otrzymają ocenę niedostateczną (lub zero/nieklasyfikowany –  jeżeli ktoś nie podejmie nawet próby zaliczenia).

 

Studium Języków Obcych – Terminy dyżurów

 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2017

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem