Letnia sesja egzaminacyjna 2020/2021

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Terminy zaliczeń i egzaminów

semestr letni    2020/2021

Sesja przedmiotów praktycznych 31 maja- -6 czerwca 2021

sesja przedmiotów teoretycznych 7 – 20 czerwca 2021

Sesja poprawkowa przedmiotów praktycznych dla I roku I stopnia 21.06. do 27.06.2021

Sesja poprawkowa przedmiotów teoretycznych  dla I roku I stopnia 28.06. do 7.07.2021

Sesja poprawkowa przedmiotów praktycznych i teoretycznych dla pozostałych studentów 13.09. do 26.09 2021

 

dr Jakub Banasiak

  • Instytucjonalne praktyki współczesności: ocena na podstawie obecności, aktywności i zadanego ćwiczenia.
  • Pracownia plastyczna: ocena na podstawie aktywności i realizacji zadania semestralnego (razem z Jakub Mazurkiewicz).
  • Źródła współczesnej krytyki artystycznej, I rok II stopnia WZKW: egzamin pisemny, on-line, 14 czerwca, g. 10:00 

 

dr hab. Waldemar Baraniewski

Historia sztuki III (XX/XXI w) – sztuka mediów, grafika, wzornictwo ..) egzamin w formie pracy pisemnej na jeden spośród zaproponowanych tematów.  w dniu 11 czerwca o godz. 10.00 przesyłam zestawy tematów, studenci odpowiadają na dwa tematy i przesyłają odpowiedzi do 12.00. 

 

Historia rzeźby polskiej egzamin w formie pracy pisemnej na jeden spośród zaproponowanych tematów  w dniu 11 czerwca o godz. 10.00 przesyłam zestawy tematów, studenci odpowiadają na dwa tematy i przesyłają odpowiedzi do 12.00. 

 

historia sztuki nowoczesnej II r WZKW 11.06

egzamin zerowy 31.05.2021 od godz. 9.00 (wg zapisów)

 

dr Filip Burno

Słownik sztuki, I rok I stopnia, różne wydziały (oprócz WZKW), zaliczenie na ocenę – praca pisemna wysłana na adres filip.burno@asp.waw.pl do 10 czerwca

Wytwarzanie i doświadczanie przestrzeni…, III r. I stopnia WZKW, zaliczenie na ocenę – praca pisemna wysłana na adres filip.burno@asp.waw.pl  do 15 czerwca

Zajęcia miejskie, I rok I stopnia, zaliczenie na ocenę – praca pisemna do 16 czerwca

Architektura Warszawy…, różna wydziały (w tym studentki i studenci II stopnia WZKW), zaliczenie na ocenę –  praca pisemna wysłana na adres filip.burno@asp.waw.pl  do 17 czerwca

 

dr Jakub Dąbrowski

I rok mgr

(Po)nowoczesność i jej granice: I rok II stopnia, egzamin on-line, UWAGA zmiana terminu na 8 czerwca godz.10.00

Prawo własności intelektualnej, I rok I stopnia, egzamin ustny on-line, 07.06, g. 9.30-12

 

 prof. Marek Dzienkiewicz 

Terminy składania prac – zgodnie z harmonogramem ustalonym podczas zajęć. 

 

 dr Paweł Ignaczak

Historia sztuki III – egzamin pisemny on-line 16.06, 13.00-15.00

Historia sztuki nowożytnej (2 r. lic.) – egzamin ustny on-line, 17.06, g. 9.00-16.00

Historia sztuki nowożytnej (1 r. lic) – egzamin ustny on-line, 18.06, g. 9.00-16.00

Kolekcjonerstwo… proseminarium – zaliczenie na podstawie referatów; oceny: 16.06, g. 15.00 (popr. 17.06); godz. 16.30

mgr Łukasz Izert

I rok I stopnia – ocena na podstawie realizacji zadania semestralnego i aktywności, oddanie gotowych zadań do 28.05, wpisy w sesji praktycznej

III rok I stopnia  – ocena na podstawie realizacji zadania semestralnego i aktywności, oddanie gotowych zadań do 28.05, wpisy w sesji praktycznej

II rok II stopnia  – ocena na podstawie realizacji zadania semestralnego i aktywności, oddanie gotowych zadań do 28.05, wpisy w sesji praktycznej

 

dr Katarzyna Kasia

Proseminarium do wyboru, Nuda w czasach nadmiaru 

Zaliczenie na ocenę  na podstawie referatów 27.05.2021

 

dr Ewa Kociszewska & dr Piotr Słodkowski

Metody badań nad sztuką, I rok I stopnia WZKW

Egzamin ustny online: 14.06.2021, godz. 10.00 

 

dr Ewa Kociszewska

Wykład do wyboru: Globalny Renesans II

Test online po ostatnim wykładzie, 26 maja godz. 18.00-18.30

 

Warsztat ikonograficzny, III rok I stopnia WZKW

Praca zaliczeniowa wysłana na adres ewa.kociszewska@asp.waw.pl do 26 maja do godz. 14.00

 

dr Marika Kuźmicz

Historia sztuki powszechnej i polskiej (XIX w.), II rok I stopnia WZKW

Egzamin ustny online

Termin “0”

27 maja od godz. 12.00 (wg listy)

Termin 1. 

8 czerwca, od godz. 10.00 (wg listy) 

 

Wystawa i archiwum

Ocena na podstawie frekwencji i aktywności na zajęciach podczas pracy grupowej 

Wpisy do Akademusa 30.05.2021

 

Historia nowych mediów

Egzamin pisemny on-line

Eseje do wysłania mailem na adres marika.kuzmicz@asp.waw.pl, ogłoszenie pytań 7.06 godz. 10.00, odpowiedzi do 08.06. godz. 20.00. 

 

Seminarium magisterskie

Ocena na podstawie frekwencji i aktywności na zajęciach 

Wpisy do Akademusa 30.05.2021

 

dr Olaf Kwapis

Historia sztuki 

Wydział Wzornictwa

Test online o godz. 11.00 – 10. czerwca – termin “0”, 17 czerwca termin egzaminu.

mgr Jakub Maria Mazurkiewicz

  • Pracownia plastyczna II rok I stopień: ocena na podstawie aktywności i realizacji zadania semestralnego (razem z Jakubem Banasiakiem), wpisy w sesji praktycznej
  • Pracownia Struktur Mentalnych. Projekt grupowy I rok II stopnia: średnia z ocen z zadań zrealizowanych w czasie semestru, wpisy w sesji praktycznej

 

mgr Łukasz Mojsak

  • Współpraca międzysektorowa – test końcowy: 7 czerwca, 10:00, Google Meet,
  • Współpraca międzysektorowa – finalny termin nadsyłania grupowych projektów zaliczeniowych:  17 czerwca
  • Zarządzanie projektami – finalny termin nadsyłania projektów zaliczeniowych: 17 czerwca

 

dr Ewa Muszyńska

Pedagogika: I rok   27.05 g.16 – 17.30 ( I termin), 3.06 g. 16 – 17.30 (II termin)

 

dr hab. Luiza Nader

II rok lic.

Historia sztuki w Polsce 1890-2010 (cz.2), II r. I stopnia : egzamin on-line, 14.06 g. 9 – 15.06 g.9 (egzamin 24 h)

 

Historie mówione nowoczesności I r II stopnia

zaliczenie: nagranie wywiadu oraz transkrypcja, biogram, fotografie do 7.06 

 

Warsztaty wiedzy historii sztuki współczesnej I rok lic.

zaliczenie: tekst do 07.06. (teksty wysłane na adres mailowy luiza.nader@asp.waw.pl 

dr Piotr Płucieniczak

Proseminarium do wyboru, Zniszczenie przyrody

Zaliczenie na ocenę  na podstawie referatów 27.05.2021

Wykład, Kultura policyjna

egzamin ustny online 10-11.06

 

dr hab. Łukasz Ronduda

Kuratorowanie wystaw 

2 lic

Zaliczenie na podstawie prac pisemnych, 11.06.2021 g.13.15

 

Praca z archiwum filmowym

3 lic

Zaliczenie na podstawie prezentacji i prac pisemnych 11.06.2021 g.11.30

 

Proseminarium. Rola fikcji w historii sztuki

Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej 11.06.2021 g. 16.00

 

 dr Piotr Słodkowski

Historia malarstwa,

IV rok Wydział Malarstwa

Praca pisemna, termin  nadsyłania prac na adres piotr.slodkowski@asp.waw.pl do 12.06.2021, oceny w Akademusie: do 18.06.2021

dr Jakub Szreder

I rok mgr Badania Artystyczne

II rok mgr Historia Sztuki 

Laboratorium Sztuka jako krytyczne badania społeczne: sztuka i społeczeństwo w niepewnych czasach – oceny na podstawie projektów badawczych, termin składania prac: 14.06.2021

 

I rok licencjat Badania Artystyczne

Socjologia sztuki – oceny na podstawie esejów zaliczeniowych, termin składania prac 07.06.2021

II rok licencjat Historia Sztuki

Filozofia i Antropologia Kultury – oceny na podstawie esejów zaliczeniowych, termin składania prac 07.06.2021

 

dr hab. Jan Sowa

I rok mgr Badania Artystyczne

II rok mgr Historia Sztuki 

Laboratorium Sztuka jako krytyczne badania społeczne: sztuka i społeczeństwo w niepewnych czasach – oceny na podstawie projektów badawczych, termin składania prac: 14.06.202

Proseminarium (do wyboru dla całej ASP) – zaliczenie na podstawie kart lektury oraz aktywności na zajęciach. Termin dostarczenia kompletu kart lektury: 17 czerwca; wpisy – 18 czerwca.

Humanistyka XXI wieku (I rok mgr Badania Artystyczne) – zaliczenie na podstawie kart lektury oraz aktywności na zajęciach. Termin dostarczenia kompletu kart lektury: 17 czerwca; wpisy – 18 czerwca.

 

 

prof. Wojciech Włodarczyk 

termin zerowy ze Słownika sztuki odbędzie się 25 maja (wtorek) o godz. 12.00. Odpowiedź na pytania zadane o godz. 12.00 we wtorek 25 maja należy przesłać na adres slownik.sztuki@asp.waw.pl w ciągu 24 godzin, tj. do godz. 12.00 w środę.

10 czerwca godz. 18.00 studenci łączą się przez google meet pod linkiem z zajęć Słownik sztuki, wysyłanie prac na adres slownik.sztuki@asp.waw.pl do 11.06 do godz. 12.00

 

mgr Ryszard Zimek

  • Graf. Techniki Cyfrowe – I rok I st.; 6.06, godz. 23.59 (ostateczny termin nadsyłania plików na zaliczenie na ocenę);
  • 27.05 – ostatni termin konsultacji prac przed zaliczeniem

 

mgr Berenika Zimończyk 

Rysunek architektoniczny.

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na zajęciach, aktywności i przeglądu teczek, wpisy w czasie sesji przedmiotów praktycznych.

 

Studium pedagogiczne.

2 semestr (1 rok) – 27.05. oddanie segregatorów i prac pisemnych. Wpisy: 10.06 i 17.06.

4 semestr (2 rok) – 28.05. oddanie segregatorów i prezentacji ze scenariuszami. Wpisy: 11.06. i 17.06.

 

dr hab. Jan Stanisław  Wojciechowski

Artyści wizualni

zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach i indywidualnych prezentacji (na zajęciach), wpisy w czasie sesji przedmiotów teoretycznych – spotkanie online, wtorek (08.06.) godzina 18.00.

Polityki kulturalne

zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach (prezentacje online) i pracy semestralnej (odbiór mailowy). Wpisy w czasie sesji przedmiotów teoretycznych – spotkanie online piątek 11.06., godzina 14.00.