Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Łukasz Izert