Plan zajęć przedmiotów teoretycznych

Plan zajęć przedmiotów teoretycznych dla studentów wszystkich wydziałów ASP w Warszawie:

Plan zajęć teoretycznych semestr zimowy 2021-2022 

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianie!

Sylabusy do zajęć, w tym zajęć do wyboru znajdują się w systemie Akademus  https://akademus.asp.waw.pl/pl/katalog/

 

Plan nie uwzględnia zajęć prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne ASP w Warszawie, tj.  języków obcych, wychowania fizycznego oraz MKHiTS.

 

Zapisy na zajęcia do wyboru rozpoczynają się od dnia 28 września godz. 10.00 i potrwają do 15  października 2020 do godz. 23.59. Zapisy odbywają się WYŁĄCZNIE w systemie AKADEMUS. Po upływie terminu zapisów brak jest możliwości dokonania zmian w systemie.

 

Informacje o prowadzących zajęcia – pracownicy WZKW