Plan zajęć przedmiotów teoretycznych

Plan zajęć przedmiotów teoretycznych dla studentów wszystkich wydziałów ASP w Warszawie:

 

Rekomendacja dotycząca prowadzenia zajęć na WZKW

Semestr letni 2020/2021

Plan zajęć teoretycznych semestr letni 2020-2021

Sylabusy do zajęć, w tym zajęć do wyboru znajdują się w systemie Akademus  https://akademus.asp.waw.pl/pl/katalog/

 

Zapisy na zajęcia do wyboru rozpoczynają się od dnia 8 lutego godz. 09.00 i potrwają do 21 lutego do godz. 23.59. Zapisy odbywają się WYŁĄCZNIE w systemie AKADEMUS.

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianie!

Plan nie uwzględnia zajęć prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne ASP w Warszawie, tj.  języków obcych, wychowania fizycznego oraz MKHiTS.

 

 

————————————–

Semestr zimowy 2020/2021

Plan zajęć teoretycznych oferowanych przez WZKW pozostałym wydziałom ASP 2020-2021 sem zimowy

Sylabusy do zajęć, w tym zajęć do wyboru znajdują się w systemie Akademus  https://akademus.asp.waw.pl/pl/katalog/

 

Zapisy na zajęcia do wyboru rozpoczynają się od dnia 28 września godz. 10.00 i potrwają do 09 października 2020 do godz. 23.59. Zapisy odbywają się WYŁĄCZNIE w systemie AKADEMUS.

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianie!

Plan nie uwzględnia zajęć prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne ASP w Warszawie, tj.  języków obcych, wychowania fizycznego oraz MKHiTS.

Zajęcia rozpoczynają się 1.10.2020 dla wszystkich roczników.

 

Informacje o prowadzących zajęcia – pracownicy WZKW