Plan zajęć: kierunek: Historia sztuki, Badania artystyczne

Plan zajęć na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021

Kierunek Badania Artystyczne:

Studia I stopnia (licencjackie):

I rok I st BA

Studia II stopnia (magisterskie):

I rok II st BA

 

Kierunek Historia sztuki:

Studia I stopnia (licencjackie):

II rok I st HS

III rok I st HS

Studia II stopnia (magisterskie):

II rok II st HS

 

Sylabusy do zajęć, w tym zajęć do wyboru znajdują się w systemie Akademus  https://akademus.asp.waw.pl/pl/katalog/

 

Zapisy na zajęcia do wyboru rozpoczynają się od dnia 28 września godz. 10.00 i potrwają do 09 października 2020 do godz. 23.59. Zapisy odbywają się WYŁĄCZNIE w systemie AKADEMUS.

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianie!

Plan nie uwzględnia zajęć prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne ASP w Warszawie, tj.  języków obcych, wychowania fizycznego oraz MKHiTS.