Plan zajęć: kierunek: Historia sztuki, Badania artystyczne

 

Plan zajęć na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021

 

Rekomendacja dotycząca prowadzenia zajęć na WZKW

Zasady korzystania z pracowni komputerowej

 

Semestr letni:

Kierunek Badania Artystyczne:

Studia I stopnia (licencjackie):

I rok I st BA

Studia II stopnia (magisterskie):

I rok II st BA

Kierunek Historia sztuki:

Studia I stopnia (licencjackie):

II rok I st HS

III rok I st HS

Studia II stopnia (magisterskie):

II rok II st HS

 

Sylabusy do zajęć, w tym zajęć do wyboru znajdują się w systemie Akademus  https://akademus.asp.waw.pl/pl/katalog/

 

Zapisy na zajęcia do wyboru rozpoczynają się od dnia 8 lutego godz. 09.00 i potrwają do 21 lutego do godz. 23.59. Zapisy odbywają się WYŁĄCZNIE w systemie AKADEMUS.

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianie!

Plan nie uwzględnia zajęć prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne ASP w Warszawie, tj.  języków obcych, wychowania fizycznego oraz MKHiTS.

————————————————————–

Semestr zimowy:

Kierunek Badania Artystyczne:

Studia I stopnia (licencjackie):

I rok I st BA

Studia II stopnia (magisterskie):

I rok II st BA

 

Kierunek Historia sztuki:

Studia I stopnia (licencjackie):

 

II rok I st HS

III rok I st HS

Studia II stopnia (magisterskie):

II rok II st HS

 

Sylabusy do zajęć, w tym zajęć do wyboru znajdują się w systemie Akademus  https://akademus.asp.waw.pl/pl/katalog/

 

Zapisy na zajęcia do wyboru rozpoczynają się od dnia 28 września godz. 10.00 i potrwają do 09 października 2020 do godz. 23.59. Zapisy odbywają się WYŁĄCZNIE w systemie AKADEMUS.

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianie!

Plan nie uwzględnia zajęć prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne ASP w Warszawie, tj.  języków obcych, wychowania fizycznego oraz MKHiTS.

 

Zajęcia rozpoczynają się 1.10.2020 dla wszystkich roczników.

Dla studentów I roku studiów I i II stopnia na kierunku Badania artystyczne 2 października 2020 o godz. 10.00 zaplanowane jest spotkanie organizacyjne, a po nim wykład dr hab. Wojciecha Włodarczyka „Dzieje historii sztuki w ASP”, w tym dniu studenci kierunku Badania artystyczne są zwolnieni z uczestnictwa w zajęciach. Pozostali studenci w tym czasie mają normalne zajęcia zgodnie z planem.