Plan zajęć: kierunek: Historia sztuki, Badania artystyczne

Plan zajęć na semestr letni w roku akademickim 2021/2022

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianie!

Kierunek Badania Artystyczne:

Studia I stopnia (licencjackie):

BA I r. I st.

BA II rok I st 27-01

Studia II stopnia (magisterskie):

BA I rok II st 28.02

BA II rok II st 14.02

Kierunek Historia sztuki:

Studia I stopnia (licencjackie):

HS III rok I st 27.01

Zapisy na zajęcia do wyboru odbędą się w systemie Akademus w terminie od 7 lutego od godz. 10.00 do 25 lutego do godz. 23.59. 

Po upływie terminu zapisów brak jest możliwości dokonania zmian w systemie.

Sylabusy do zajęć, w tym zajęć do wyboru znajdują się w systemie Akademus  https://akademus.asp.waw.pl/pl/katalog/

Plan nie uwzględnia zajęć prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne ASP w Warszawie, tj.  języków obcych, wychowania fizycznego oraz MKHiTS.

 

———————————————————————————————————————————————

Plan zajęć na semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianie!

Kierunek Badania Artystyczne:

Studia I stopnia (licencjackie):

BA I r I st

BA II r I st

 

BA I r II st zm

BA II r II st zm popr

 

Kierunek Historia sztuki:

Studia I stopnia (licencjackie):

HS III r I st zm

Zapisy na zajęcia do wyboru odbędą się w systemie Akademus w terminie od 28 września od godz. 10.00 do 15 października do godz. 23.59.  Po upływie terminu zapisów brak jest możliwości dokonania zmian w systemie.

 

Sylabusy do zajęć, w tym zajęć do wyboru znajdują się w systemie Akademus  https://akademus.asp.waw.pl/pl/katalog/

Plan nie uwzględnia zajęć prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne ASP w Warszawie, tj.  języków obcych, wychowania fizycznego oraz MKHiTS.