Pracownia Podstaw Plastyki

Pracownia ma za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami plastycznymi.

W ramach rocznego kursu (I rok studiów licencjackich) odbywają się zajęcia z rysunku, malarstwa i kompozycji. Dodatkowo organizowane są wyjścia do pracowni specjalistycznych na innych Wydziałach, podczas których studenci zapoznają się z bardziej skomplikowanymi technikami plastycznymi np. grafiką warsztatową i malarstwem ściennym.