Rekrutacja Studium Pedagogiczne dzienne – nabór 2019/2020

Studium Pedagogiczne dla studentów ASP w Warszawie

 

Studium Pedagogiczne dla studentów trwa 4 semestry

Opłata za semestr: 300 zł

 

Rejestracja przez formularz internetowy  w dniach 1 października od godz. 9.00 do 11 października 2019 do godz. 15.00

 

https://rekrutacja.asp.waw.pl/formularz-zgloszeniowy/

 

 

  1. Przyjmowanie teczek z dokumentami – od 1 października 2019 r. do 11 października 2019 r. w godz. 10.00-15.00

 

Teczkę z dokumentami należy złożyć:

 

 w dziekanacie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną

(ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39,  wtorek-piątek 10.00-15.00,

 

Teczka musi zawierać:

  1. Podanie – wzór dostępny na stronie internetowej

podanie-studium-dzienne

Podanie musi zawierać pisemną zgodę Dziekana macierzystego wydziału na podjęcie zajęć w Studium Pedagogicznym.

  1. Kwestionariusz osobowy z przyklejonym zdjęciem (wydruk formularza z systemu Akademus)
  2. oryginał dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców oryginał paszportu do wglądu pracownika Dziekanatu (dodatkowo karty pobytowa, Karty Polaka do wglądu pracownika Dziekanatu ),
  3. 1 zdjęcie o wymiarze 35 x 45 mm,

 

UWAGA! Przyjmowane będą tylko teczki z kompletem wyżej wymienionych dokumentów oraz z zakończoną rejestracją w systemie Akademus

 

Wpłaty za Studium Pedagogiczne dla studentów ASP należy dokonywać na konto nr:

83 1240 6247 1111 0000 4974 1652
Akademia Sztuk Pięknych
Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
z dopiskiem: „opłata za semestr … Studium Pedagogiczne (imię i nazwisko)”