Rekrutacja

 

Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

Studium Pedagogiczne

przy Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną

 

Podyplomowe studia pedagogiczne:

Podyplomowe Studia Pedagogiczne trwają 3 semestry

Opłata za semestr – 1200 zł

Jednorazowa opłata wpisowa – 100 zł.

 

Rejestracja elektroniczna – od 2 sierpnia do 30 września 2016 r.

 Rejestracja przez formularz internetowy

 https://studia.asp.waw.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-kandydatow/

Przyjmowanie teczek z dokumentami – od 5 do 30 września 2016 r.

w godz. 10.00-15.00

Teczkę z dokumentami należy złożyć w dziekanacie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 (w piątek: Krakowskie Przedmieście 5 pokój 213, budynek Rektoratu, II piętro)

Teczka musi zawierać:

  1. Kwestionariusz osobowy z przyklejonym zdjęciem (wydruk formularza z systemu Akademus)
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów (ksero poświadczone przez Dziekanat za zgodność z oryginałem),
  3. Czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku obcokrajowców ksero innego dokumentu tożsamości poświadczone przez uczelnię (karta pobytowa, paszport),
  4. Zaświadczenia o praktyce pedagogicznej /umowa o pracę, inny dokument/ – ksero poświadczone przez Dziekanat za zgodność z oryginałem, (nieobowiązkowe)
  5. Potwierdzenie uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej,
  6. 1 zdjęcie o wymiarze 35 x 45 mm,

UWAGA! Przyjmowane będą tylko teczki z kompletem wyżej wymienionych dokumentów.

 

Wpłaty za studia podyplomowe należy dokonywać na konto nr:

83 1240 6247 1111 0000 4974 1652
Akademia Sztuk Pięknych
Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
z dopiskiem odpowiednio: „wpisowe Studium Pedagogiczne (imię i nazwisko)”

lub „opłata za semestr … Studium Pedagogiczne (imię i nazwisko)”

 

 Studium Pedagogiczne dla studentów ASP w Warszawie

Studium Pedagogiczne dla studentów trwa 4 semestry

Opłata za semestr: 300 zł

Rejestracja przez formularz internetowy  w dniach 21 września do 14 października 2016

 https://studia.asp.waw.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-kandydatow/

 Przyjmowanie teczek z dokumentami – od 19 września do 14 października 2016 r. w godz. 10.00-15.00

Teczkę z dokumentami należy złożyć:

  w dziekanacie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną

(ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 pon-czwartek 10.00-15.00,

(w piątki: Krakowskie Przedmieście 5 pokój 213, budynek Rektoratu, II piętro)

lub w Dziale Nauczania w godzinach przyjęć interesantów.

 Teczka musi zawierać:

  1. Podanie – wzór dostępny na stronie internetowej

https://wzkw.asp.waw.pl/rekrutacja zakładka Katedry –  Studium Pedagogiczne.

Podanie musi zawierać pisemną zgodę Dziekana macierzystego wydziału na podjęcie zajęć w Studium Pedagogicznym.

  1. Kwestionariusz osobowy z przyklejonym zdjęciem (wydruk formularza z systemu Akademus)
  2. Czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku obcokrajowców ksero innego dokumentu tożsamości poświadczone przez uczelnię (karta pobytowa, paszport),
  3. 1 zdjęcie o wymiarze 35 x 45 mm,

UWAGA! Przyjmowane będą tylko teczki z kompletem wyżej wymienionych dokumentów.

Wpłaty za Studium Pedagogiczne dla studentów ASP należy dokonywać na konto nr:

83 1240 6247 1111 0000 4974 1652
Akademia Sztuk Pięknych
Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
z dopiskiem: „opłata za semestr … Studium Pedagogiczne (imię i nazwisko)”

 

Pliki do pobrania:

Rekrutacja-Studium-Pedagogiczne-2016_2017

podanie studium dzienne

Kwestionariusz osobowy dzienne i podyplomowe

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2017

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem