Ryszard Zimek

Mgr Ryszard Zimek, absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2009 bronił dyplom pod opieką prof. Antoniego Janusza Pastwy oraz prof. Anny Lewickiej-Morawskiej  Badając granice rzeźby. O problemach implikowanych przez modelowanie trójwymiarowe.

Od 2009 zatrudniony na macierzystym wydziale, od 2010 także w Katedrze Historii i Teorii Kultury (obecnie WZKW).

Prowadzi pracownię komputerową na Wydziale Rzeźby oraz na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną.

Specjalizuje się w technologiach  cyforwych 2D oraz 3D.

 

Opiekun Koła Naukowego Laboratorium Rzeźby, które zajmuje się problematyką wykorzystania zaawansowanych technologii cyfrowych w kontekście tradycyjnych technik rzeźbiarskich.