Samorząd studencki

W wyborach do Samorządu Studenckiego Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną przeprowadzonych w dniu 27 marca 2019 zostały wybrane następujące osoby:

Przewodnicząca Samorządu – Barbara Swadzyniak

Zastępca Przewodniczącej – Magdalena Redo

Sekretarz – Weronika Karasek

 

 

Re­gu­la­min sa­mo­rzą­du Stu­denc­kie­go

Uch­wa­ła nr 2–2015 – sa­mo­rzą­du

Uch­wa­ła nr 3–2015 Sa­mo­rzą­du Stu­denc­kie­go w spra­wie Ko­dek­su ety­ki stu­den­tów

Uch­wa­ła nr 25–2015- Re­gu­la­min Sa­mo­rzą­du Stu­den­tów