Sesja egzaminacyjna letnia 2018/2019

UWAGA!!!

W czasie trwania sesji egzaminacyjnej  dyżury pracowników są zawieszone.

 

dr Jakub Banasiak, dr hab. Waldemar Baraniewski, dr Jakub Dąbrowski, dr Luiza Nader, dr Piotr Słodkowski, dr hab. Wojciech Włodarczyk

(Po)nowoczesność i jej granice. Sztuka w Polsce po 1918 r.

I rok II stopnia

24 czerwca, 13.00-14.30

egzamin pisemny

sala 1.11 (Wybrzeże)

 

dr Jakub Banasiak

Źródła współczesnej krytyki artystycznej

I rok II stopnia

26 czerwca, g. 10:00-11:30

egzamin pisemny

sala 1.14  (Wybrzeże)

dr hab. Waldemar Baraniewski

Historia sztuki XX wieku (wykład: środa 15.45- 17.15 dla WZKW)

Forma: zgodnie z predyspozycjami zdających.

Termin: 26 VI (środa), od 10.00 (sala 1.11)

 

Historia sztuki XX wieku (wykład: środa 14-15.30 dla Akademii) – oprócz Sztuki Mediów

Forma: zgodnie z predyspozycjami zdających.

Termin: 26 VI (środa), od 10.00 (sala 1.11)

 

Historia sztuki XX wieku (wykład: środa 14-15.30 dla Akademii) – Sztuka Mediów

Forma: zgodnie z predyspozycjami zdających.

24 VI (wtorek), od 10 (sala 1.11)

 

Polska rzeźba nowoczesna

Forma: test wizualny

Termin: 25 VI (wtorek), od 14 (sala 1.11)

 

Sztuka końca XX wieku (wykład: poniedziałek 13.15 – 14.45)

Forma: test wizualny

Termin: 25 VI (wtorek), od 15 (sala 1.11)

 

dr Filip Burno

Słownik Sztuki

I rok I stopnia

24 czerwca, godz. 11:00-12:00

egzamin pisemny

sala 1.01 (Wybrzeże)

Wytwarzanie…

III rok I stopnia WZKW

17 czerwca (pon.) godz. 11:00 – 12:30

egzamin pisemny

sala 1.11 (Wybrzeże)

wpisy 24 czerwca godz. 12-13 w sali 1.10 (Biblioteka)

Architektura Warszawy

I rok II stopnia (WZKW), IV rok (różne wydziały)

egzamin pisemny

17 czerwca (pon.) godz. 13:00-14:00

sala 1.11

wpisy 24 czerwca godz 13:00-14:00 w sali 1.10 (Biblioteka)

 

Objazd krakowski (prof. W. Baraniewski, dr Filip Burno, dr Paweł Ignaczak, dr Olaf Kwapis)

II r. I stopnia WZKW

egzamin ustny

25 czerwca (wt.) od godziny 10:00 (do ok. godz. 14:00)

sala 1.16 (Wybrzeże)

wpisy od razu (proszę przynieść indeksy)

 

dr Jakub Dąbrowski

Prawo własności intelektualnej

III rok I stopnia

egzamin ustny

24 czerwca, godz. 14.45

sala 1.11 (Wybrzeże)

wpisy od razu

 

Ochrona własności intelektualnej

V rok Wydział Malarstwa

egzamin ustny

28 maja, godz 17.00

sala 1.11 (Wybrzeże)

wpisy od razu

 

prof. Marek Dzienkiewicz

14.06.2019 godz. 9.00-12.00 ostateczny termin dostarczenia prac

 

dr Paweł Ignaczak

Historia Sztuki III (Wydział Malarstwa)

24 czerwca (poniedziałek), od godz. 9.00

Sala 1.16. (Wybrzeże)

Wpisy w tym samym terminie.

 

mgr Łukasz Izert

 

PSM

I rok I stopnia

13.06 godz. 10:00, sala 1.17 (Wybrzeże)

oddanie prac, wpis

 

PSM

II rok I stopnia

11.06 godz. 10:00, sala 1.17 (Wybrzeże)

oddanie prac, wpis

 

PSM

II rok II stopnia

12.06 godz. 10:00, sala 1.17 (Wybrzeże)

oddanie prac, wpis

 

dr Katarzyna Kasia

Historia filozofii 19.06. 2019 godz.11.00 sala 1.07 (Wybrzeże)

Estetyka wpisy na ostatnich zajęciach

 

dr Ewa Kociszewska &  dr Piotr Słodkowski

I rok I stopnia WZKW

Wstęp do historii sztuki 24 czerwca 2019 godz. 9:00-10.30

Egzamin pisemny

sala 1.01 (Wybrzeże)

 

dr Marika Kuźmicz

Przedmiot: Historia nowych mediów

Rok studiów: wykład do wyboru

data, godzina: 18.06.2019, godz. 16.00-17.30

egzamin pisemny

sala 1.15 (Wybrzeże)

 

Przedmiot: Współczesne metody historii sztuki

Rok studiów: I rok II stopnia WZKW

data, godzina: 19.06.2019, godz. 10.00-13.30

egzamin pisemny

sala 1.13 (Wybrzeże)

dr Olaf Kwapis

Przedmiot: Historia sztuki średniowiecznej

Rok studiów: I rok I stopnia WZKW

data: 17 czerwca, godzina 9.30,

egzamin ustny,

sala: 1.13 (Wybrzeże)

data wpisów: 17 czerwca 2019

 

Przedmiot: Historia sztuki nowożytnej

Rok studiów: II rok I stopnia WZKW

data: 19 czerwca, godzina; 10.00,

egzamin ustny,

sala: 1.14 (Wybrzeże)

data wpisów: 19 czerwca 2019

 

Jakub Maria Mazurkiewicz

PSM
I rok II stopnia
11.06 godz. 9:00, sala 1.17 (Wybrzeże Kościuszkowskie)

kolejność alfabetyczna
prezentacja efektów prac w semestrze letnim, wpisy 

PSM
III rok I stopnia
12.06 godz. 13:15, sala 1.17 (Wybrzeże Kościuszkowskie)
kolejność alfabetyczna
prezentacja efektów prac w semestrze letnim, wpisy 

 

dr Luiza Nader

Przedmiot: Historia sztuki w Polsce 1890-2010 (II sem.)

Rok studiów: II rok I stopnia

data, godzina: 17.06.2019 g. 10 -12

sala: 1.14 (Wybrzeże)

data wpisów: 25.06 g.10-11

dr Piotr P. Płucienniczak

Przedmiot: Współpraca międzysektorowa

Rok studiów: I rok I stopnia WZKW

data, godzina: 5.06.2019, godz. 16.00-18.00

egzamin pisemny

sala 1.11 (Wybrzeże)

data wpisów: 5.06.2019, godz. 18:00-19:00

 

Przedmiot: Męska dominacja

Rok studiów: kurs fakultatywny

data, godzina: 4.06.2019, godz. 16.00-18.00

egzamin pisemny

sala 1.13 (Wybrzeże)

data wpisów: 4.06.2019, godz. 18:00-19:00

 

dr Łukasz Ronduda

 

Przedmiot: Praca z archiwum filmowym

Rok studiów: III r. I st WZKW

data, godzina:14.06.2019, godz. 10.00

sala 1.20

 

Przedmiot: Kuratorowanie wystaw

Rok studiów: II r. I st WZKW

data, godzina:14.06.2019, godz. 13.00

sala 1.20

 

dr Piotr Słodkowski

Przedmiot: Wstęp do historii sztuki (razem z dr Kociszewską)

Rok studiów: I rok I stopnia WZKW

data, godzina: 24 czerwca (pon), 9.00–10.30

sala: 1.01 (Wybrzeże)

egzamin pisemny

 

Przedmiot: Historia malarstwa XX wieku

Rok studiów: IV rok Wydziału Malarstwa

data, godzina: 24 czerwca (pon), 15.00–16.30

sala: 1.01 (Wybrzeże)

egzamin pisemny

 

dr hab. Jan Sowa

 

Przedmiot: Kultura miejsca

Rok studiów: I rok I stopnia

egzamin pisemny (karty lektur + prace pisemne)

sala 1.07 (Wybrzeże)

data wpisów: 25.06.19, 12:00 – 13:30, s. 1.07

 

Przedmiot: Projekt badawczy

Rok studiów: I rok I stopnia

egzamin pisemny (indywidualne prace badawcze)

sala 1.07 (Wybrzeże)

data wpisów: 25.06.19, 12:00 – 13:30, s. 1.07

 

Przedmiot: Od klasy robotniczej do klasy kreatywnej (proseminarium)

Rok studiów: dostępny dla różnych lat z różnych wydziałów ASP

egzamin pisemny (karty lektur)

sala 1.07 (Wybrzeże)

data wpisów: 25.06.19, 12:00 – 13:30, s. 1.07

 

mgr Dorota Sutkowska

Łacina, 11.06.2019 godz 10.00 sala 1.11

dr Jakub Szreder

Przedmiot Socjologia Sztuki

Rok studiów:  I rok I stopnia

data, godzina, oddanie prac 18.06, egzamin 25.06

egzamin ustny , pisemny, – egzamin ustny na podstawie pracy

data wpisów: 25.06, 10.00 – 17.00 sala 1.15 (Wybrzeże)

 

Przedmiot Projekt badawczy “Mapowanie stycznych”

Rok studiów: I rok II stopnia

data, godzina, oddanie prac 18.06

przygotowanie projektu badawczego

sala 1.07 (Wybrzeże)

data wpisów: 25.06, 10.00 – 17.00 sala 1.15

 

Przedmiot proseminarium “W obiegu”

Rok studiów: I rok II stopnia

data, godzina, oddanie prac 18.06

przygotowanie pracy pisemnej

sala 1.07 (Wybrzeże)

data wpisów: 25.06, 10.00 – 17.00 sala 1.15

dr Karolina Thel

Zarządzanie projektami

25.06. przesłanie wniosków na mail oraz wydruk

Wpisy 1.07. o 18.15

Turystyka i zarządzanie produktem kultury

25.06. przesłanie projektów na mail oraz wydruk

Wpisy 1.07. o 18.00

 

dr hab. Wojciech Włodarczyk

Słownik sztuki – 13.06 od godz. 13.00 Wydział Malarstwa, pokój 1.05 (I piętro Wybrzeże Kościuszkowskie)

Słownik sztuki – 24.06 od godz. 9.00 Wydział Rzeźby, pokój 1.05 (I piętro Wybrzeże Kościuszkowskie)

Słownik sztuki – 24.06 od godz. 14.00 Wydział Scenografii i Wzornictwa, pokój 1.05 (I piętro Wybrzeże Kościuszkowskie)

Kultura miejsca – prace zaliczeniowe do oddania do 5.06

Instytucjonalne praktyki współczesności- prace zaliczeniowe do oddania do 5.06

pokój 1.05 (I piętro Wybrzeże Kościuszkowskie)

 

 

dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski

Przedmiot Urbanistyka kulturalna

Rok studiów:  II rok I stopnia WZKW

12.06.2019, godz. 14.00

sala 1.14 Wybrzeże

 

Przedmiot Trajektorie współczesnych praktyk zawodowych artystów

(wszystkie wydziały)

13.06.2019, godz. 18.00

sala 1.14 Wybrzeże

 

mgr Ryszard Zimek

Termin zerowy: 6.06 godz. 13:30

Termin pierwszy 13.06 godz 12.00

Termin poprawkowy 30.06 godz. 12.00