Sesja egzaminacyjna 2021/2022

Terminy zaliczeń i egzaminów

semestr letni 2021/2022

 

Sesja przedmiotów praktycznych 06.06.2022- -12.06.2022

sesja przedmiotów teoretycznych 13.06 – 26.06.2022

Sesja poprawkowa przedmiotów praktycznych dla I roku I stopnia 27.06. do 03.07.2022

Sesja poprawkowa przedmiotów teoretycznych  dla I roku I stopnia 04.07 do10.07.2022

Sesja poprawkowa przedmiotów praktycznych i teoretycznych dla pozostałych studentów 12.09. do 25.09 2021

 

dr Jakub Banasiak

(Po)nowoczesność i jej granice

I rok II st.

14 czerwca, wtorek, g. 9:30–11:00

egzamin pisemny sala 1.11

 

Źródła współczesnej krytyki artystycznej

I rok II st.

20 czerwca, poniedziałek, g. 9:30–11:00

egzamin pisemny sala 1.01

 

dr Filip Burno

 

“Wytwarzanie i doświadczanie przestrzeni” III rok WZKW 1 stopnia

21 czerwca, 10-11.30 egz. pisemny sala 1.11

 

“Słownik sztuki” różne wydziały 

14 czerwca, 10-11.30, egz. pisemny sala 1.01

 

“Architektura Warszawy” kilka wydziałów 

23 czerwca. 11.00-12.30. egz. pisemny sala 1.11

 

dr Jakub Dąbrowski

Prawo własności intelektualnej

I rok I stopnia 

15 czerwca 14.00, egz. ustny, sala 1.06

 

Sztuka XXI wieku

I rok II stopnia

esej, deadline 12 czerwca, godz 23.59 

 

 dr Paweł Ignaczak

 

Historia sztuki III

egzamin ustny

13-15 czerwca 2022, sala 1.16

13.06 – Konserwacja (od 9.00 do 13.00) + Scenografia (od 14.00 do 19.00)

14.06 – Wzornictwo projektowanie ubioru (od 9.00 do 11.00) + Malarstwo (od 11.00 do 19.00)

15.06 – Rzeźba (od 9.00 do 12.00) + Sztuka Mediów (od 12.00 do 19.00)

 

 dr Paweł Ignaczak&dr Olaf Kwapis

Sztuka nowożytna wobec współczesnych problemów artystycznych – egzamin na ostatnich zajęciach 30.05.2022

 

mgr Łukasz Izert

Warsztaty fotograficzne I rok I stopnia 

Ocena na podstawie przeglądu semestralnego, aktywności na zajęciach i obecności.

Wpis w Akademusie do końca sesji praktycznej

 

Pracownia Struktur Mentalnych. Projekt interdyscyplinarny II rok II stopnia

Ocena na podstawie przeglądu semestralnego, aktywności na zajęciach i obecności.

Wpis w Akademusie do końca sesji praktycznej

 

 

dr Katarzyna Kasia

 

Historia filozofii, II r. I stopnia WZKW,  15.06.2022  o godz. 10.00 (sala 1.07)

 

dr Ewa Kociszewska&dr Piotr Słodkowski

Metody badań nad sztuką

I rok I stopnia WZKW

13 czerwca 2022, godz. 12.00-13.00 sala 1.11

egzamin pisemny

 

dr Ewa Kociszewska

Historia sztuki nowożytnej

I rok I stopnia WZKW + Wzornictwo

20 czerwca 2022, godz. 11.00-13.00 sala 1.15

egzamin pisemny

 

dr Weronika Kobylińska

Niewidzialna i nieuchwytna. Sztuka dźwięku jako wyzwanie dla historii sztuki

Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami z zajęć – nagranie dźwięku lub setu dźwięków związanych z dowolnie wybranym, wizualnym dziełem sztuki oraz dołączenie opisu (wg przesłanych przez prowadzącą wytycznych) w formacie word, deadline na złożenie prac drogą mailową: 26.06

 

Historia sztuki powszechnej i polskiej XX i XXI wieku

Otrzymanie przez studentów_tki pytań egzaminacyjnych związanych z opisową analizą formalną i treściową 6 dzieł sztuki omawianych na zajęciach (wytyczne dot. oczekiwanego kształtu odpowiedzi – omawiane na zajęciach): 13.06

Deadline na przesłanie odpowiedzi na pytania egzaminacyjne drogą mailową: 26.06

 

Anatomia sztuki. Prawa percepcji w praktyce

Zaliczenie w ramach aktywności na zajęciach i wykonywanych w toku semestru ćwiczeń/zadań

 

Historia sztuki nowoczesnej 1900-1950

Otrzymanie przez studentów_tki pytań egzaminacyjnych związanych z opisową analizą formalną i treściową 6 dzieł sztuki omawianych na zajęciach (wytyczne dot. oczekiwanego kształtu odpowiedzi – omawiane na zajęciach): 13.06

Deadline na przesłanie odpowiedzi na pytania egzaminacyjne drogą mailową: 26.06

 

dr Marika Kuźmicz

Warsztaty kuratorskie

II rok I st.

Zaliczenie w ramach aktywności na zajęciach – pracy nad wystawą 

 

Historia nowych mediów 

ASP + WZKW

egzamin pisemny

termin “0” 31.05.2022, godz. 18.00, sala 1.15

termin “1” 14.06.2022, godz. 18.00, sala 1.15

 

Laboratorium Muzeum Kobiet 

Zaliczenie to tekst katalogowy i udział w wystawie

 

dr Diana Lelonek

3.06 wydarzenie/wystawa organizowana przez studentki – forma zaliczenia. 

 

dr hab. Luiza Nader

Historia sztuki w Polsce 1890 – 2010 (cz. II) egzamin pisemny: 20.06. 2022 g.10-14, s. 1.11

Laboratorium Muzeum Kobiet – zaliczenie to tekst katalogowy i udział w wystawie

Warsztaty wiedzy historii sztuki współczesnej – esej zaliczeniowy do 06.06.2022

 

mgr Jakub Maria Mazurkiewicz

 

Pracownia plastyczna, III rok I stopień – ocena na podstawie średniej wyciągniętej z czterech ocen z przeglądów, wpisy w Akademusie do końca sesji praktycznej

 

Czasopiśmiennictwo praktyczne. Moduł projektowy, II rok I stopień – ocena pracy semestralnej oddanej na ostatnich zajęciach (3 czerwca 2022), wpisy w Akademusie do końca sesji praktycznej

 

Projekt grupowy, I rok II stopień – ocena na podstawie średniej wyciągniętej z czterech ocen z przeglądów, wpisy w Akademusie do końca sesji praktycznej

 

dr Piotr Płucieniczak

Nieustająca transformacja…

zaliczenie na zajęciach 3.06.2022

 

Kultura policyjna

egzamin testowy 

termin 01.06.2022, godz. 18:00 

termin 1: 14.6.2022, godz. 18:00 sala 1.11

 

dr hab. Łukasz Ronduda

Kuratorowanie wystaw 10.06 godz. 10.00

Praca z archiwum filmowym 10.06 godz. 16.00

 

 dr Piotr Słodkowski

 

Historia mówiona nowoczesności – laboratorium zaliczane przez wysyłkę materiałów , bez egzaminu, termin wysyłki to wtorek 31 maja 2022

Historia malarstwa polskiego XX wieku, IV rok Wydziału Malarstwa,

14 czerwca, godz. 9.30, sala 1.15 WZKW

 

dr Jakub Szreder

Socjologia Sztuki, 1 rok WZKW, wysłanie esejów wizualnych 19.05, godz. 23.59, prezentacje esejów wizualnych 22.05, godz. 12.00

Proseminarium Dlaczego artystki są biedne?, wysłanie esejów 19.05, godz. 23.59

 

dr hab. Jan Sowa

 

Antropologia i socjologia kultury w filmie dokumentalnym i sztuce wideo, proseminarium dla całej ASP, dostarczenie projektu zaliczeniowego lub eseju do 20.06, wpisy 24.06

Psychoanaliza w badaniach kultury, proseminarium dla całej ASP, dostarczenie projektu zaliczeniowego lub eseju do 20.06, wpisy 24.06

 

prof. Wojciech Włodarczyk 

Słownik sztuki

termin zerowy 2.06 po zajęciach

13.06 Malarstwo od godz 9.00 sala 1.13

14.06 Rzeźba + Scenografia od godz. 9.00 sala.1.13

15.06 Wzornictwo + Konserwacja od godz. 9.00 sala 1.01

 

mgr Ryszard Zimek

Graficzne Techniki Cyfrowe – ostateczny termin nadsyłania plików: 10.06, godz.  23.59; dla sesji poprawkowej: 3.07, godz. 23.59

mgr Berenika Zimończyk 

Termin zakończenia konsultacji projektów semestralnych: 03.06 w godzinach zajęć (14:00 – 15:30), prezentacja projektów:10.06 , godz. 10:00 – 12:00 i 16:00 – 17:30

 

dr hab. Jan Stanisław  Wojciechowski

Polityki kulturalne:

składanie prac semestralnych do 14.06.

Artyści wizualni:

kolokwium zaliczeniowe na ostatnich zajęciach 02.06.

Narzędzia diagnozy kultury lokalnej:

składanie prac semestralnych do 14.06.