Sesja egzaminacyjna 2020/2021

Terminy zaliczeń i egzaminów

semestr zimowy 2020/2021

Sesja praktyczna 25.01.2021-31.01.2021

Sesja teoretyczna 01.02.2021-07.02.2021

 

dr Jakub Banasiak

Historia sztuki polskiej 1890–2010

III rok I st. Historia sztuki

3 lutego, g. 10

egzamin pisemny online

 

dr Jakub Banasiak, dr Jakub Dąbrowski

Konwersatorium Sztuka, życie, konflikty

Zaliczenie zajęć na podstawie referatów wygłaszanych na zajęciach, aktywności i obecności

 

dr hab. Waldemar Baraniewski, dr Jakub Dąbrowski

Historia sztuki XX wieku

Rok studiów: III Lic. WZKW 

data, 1.02 godzina, 14.00 pisemny online, 15.00 ustny online

 

dr Filip Burno

 

I rok WZKW “Wstęp do historii i teorii architektury…” – zaliczenie na podstawie referatów (online).

Termin wysyłania prac do 2 lutego 2021 na adres filip.burno@asp.waw.pl

 

dr Jakub Dąbrowski

Seminarium magisterskie Sztuka polska po 1989 roku

Zaliczenie zajęć na podstawie referatów wygłaszanych na zajęciach, aktywności i obecności

 

Prawo własności intelektualnej

III rok WZKW

4 luty, godz. 13.30

egzamin ustny online

 

Ochrona własności intelektualnej

V rok Wydział Malarstwa, I rok MGR WZKW  

4 luty 15.15

egzamin ustny online

 

prof. Marek Dzienkiewicz

 

wpisy w systemie Akademus 28.01.2021

 

dr Paweł Ignaczak

Przedmiot, Historia Sztuki III 

Rok studiów: III (Wydz. Rzeźby, Mediów, Scenogr., Wzornictwa)

data, godzina, 1. 02. 2020, godz. 10.00

egzamin pisemny on-line

ewentualnie data wpisów: do 5. 02

 

mgr Łukasz Izert

Pracownia Plastyki 

II rok II st WZKW

oddanie projektów do 27.01.2021 

wpisy w systemie Akademus 29.01.2021

 

Warsztaty typograficzne 

I rok I st WZKW

oddanie projektów do 28.01.2021 

wpisy w systemie Akademus 29.01.2021

 

dr Katarzyna Kasia

Filozofia kultury z elementami antropologii 

egzamin pisemny online 1.02.2021  g 14.00-15.30

 

 

dr Olaf Kwapis

Italia – Germania. Studium krytyczne architektury narodowej

WZKW + ASP

Zaliczenie z oceną na podstawie rozmowy końcowej (on-line)

Termin: 19.01.2020

 

Od baroku do queer baroku. Długie trwanie w (bez)stylu

WZKW + ASP

Zaliczenie z oceną na podstawie rozmowy końcowej (on-line)

Termin: 18.01.2020

 

Terminologia sztuki

I rok BA

Forma zaliczenia test.

Termin testu: 1 lutego, godz 11:00 do 12:30 (on – line)

 

Wprowadzenie do praktyk w obszarze europejskiego dziedzictwa kulturowego: Rzym

I rok BA, 20 osób

Forma zaliczenia: egzamin ustny (on-line), godz.10:00

Termin: 2 lutego

Historia sztuki nowożytnej

I rok BA

Forma zaliczenia: egzamin ustny (on-line)

Termin 5.02. godz.10:00

 

Historia sztuki nowożytnej

II rok I stopnia WZKW

4 lutego , godz. 10:00

egzamin ustny online

 

dr Ewa Kociszewska

Historia sztuki nowożytnej

II rok I stopnia WZKW

2-3 lutego , godz. 10:00

egzamin ustny online

 

Metody badań nad sztuką

I rok II stopnia WZKW

praca pisemna

Termin oddania prac: 5 lutego

 

Globalny Renesans

WZKW + ASP

praca pisemna

Termin oddania prac: 6 lutego

 

dr Marika Kuźmicz

Wystawa i archiwum

II rok I st. WZKW

praca pisemna 

Ocena wynikająca z aktywności na zajęciach oraz pracy pisemnej

Termin oddania prac: 6 lutego

 

mgr Jakub Maria Mazurkiewicz

 

Pracownia plastyczna 

II rok I stopień

Termin oddania prac – 26 stycznia 2021 (godzina 23.59)

Wpisy w Akademusie – 27–29 stycznia 2021

Forma zaliczenia: wystawienie oceny wynikającej ze średniej ocen z czterech zadań semestralnych i jednej oceny z aktywności na zajęciach.

 

Pracownia plastyczna 

III rok I stopień

Termin oddania prac – 26 stycznia 2021 (godzina 23.59)

Wpisy w Akademusie – 27–29 stycznia 2021

Forma zaliczenia: wystawienie oceny wynikającej ze średniej ocen z czterech zadań semestralnych i jednej oceny z aktywności na zajęciach.

 

Pracownia Struktur Mentalnych. Projekt indywidualny

I rok II stopień

Termin oddania prac – 25 stycznia 2021 (godzina 23.59)

Wpisy w Akademusie – 26–29 stycznia 2021

Forma zaliczenia: wystawienie oceny wynikającej ze średniej ocen z czterech zadań semestralnych i jednej oceny z aktywności na zajęciach.

 

dr Ewa Muszyńska 

Seminarium dyplomowe Bajki i baśnie

Termin oddania prac – 22 stycznia

Wpisy w systemie Akademus  27 – 29 stycznia 2021

 

dr Piotr Płucienniczak

Tajemnice ROD

praca pisemna

Rok studiów: zgodnie z zapisem w systemie Akademus

Termin oddania prac: 11.01.2021

Data wpisów: 18.01.2020

 

Wyobraźnia społeczna

praca pisemna

Rok studiów: I MGR

Termin oddania prac: 12.01.2021

Data wpisów: 19.01.2020

 

Wrażliwość społeczna

praca pisemna

Rok studiów: I LIC

Termin oddania prac: 12.01.2021

Data wpisów: 19.01.2020

 

dr hab. Łukasz Ronduda

Praca z archiwum filmowym – 29 stycznia godz 10.00
Kuratorowanie wystaw – 29 stycznia godz 13.00

 

dr Piotr Słodkowski

 

Przedmiot: Warsztat wiedzy historii sztuki współczesnej

Rok studiów: I rok I stopnia WZKW

praca pisemna  (termin przesyłania prac do 31.01.2021 na adres piotr.slodkowski@asp.waw.pl)

 

Przedmiot: Historia sztuki w Polsce, 1890–1945

Rok studiów: II rok I stopnia WZKW

praca pisemna  (termin przesyłania prac do 31.01.2021 na adres piotr.slodkowski@asp.waw.pl)

dr Jakub Szreder

 

seminarium licencjackie i magisterskie

Rok studiów III Lic / II Mgr

zaliczenie na podstawie wypełniania zadań szczegółowych na zajęciach 

 

sztuka poza sztuką 

różne wydziały ASP

termin uzupełnienia kart lektur i oddania prac pisemnych: 01.02.2020 (prace powinny zostać umieszczone na dedykowanym dysku google do godziny 12.00)

 

krytyka ekonomii politycznej sztuki współczesnej

badania artystyczne I Mgr

termin uzupełnienia kart lektur i oddania prac pisemnych: 02.02.2020 (prace powinny zostać umieszczone na dedykowanym dysku google do godziny 12.00)

 

Laboratorium/Projekt badawczy (wspólnie z dr. hab. Janem Sową)

Rok studiów: I MGR (Badania artystyczne) / II MGR (Kultura miejsca)

Zaliczenie na podstawie aktywności w czasie zajęć

Data wpisów: 05.02.2021

 

dr hab. Jan Sowa

Wprowadzenie do teorii krytycznej.

Do wyboru dla całej ASP

Termin oddania prac: 22.01.2021

Data wpisów: 05.02.2021

 

Seminarium licencjackie

Rok studiów: III LIC / II MGR (Kultura miejsca)

Zaliczenie na podstawie realizacji projektu badawczego

Data wpisów: 05.02.2021

 

Laboratorium/Projekt badawczy (wspólnie z dr. Jakubem Szrederem)

Rok studiów: I MGR (Badania artystyczne) / II MGR (Kultura miejsca)

Zaliczenie na podstawie aktywności w czasie zajęć

Data wpisów: 05.02.2021

 

mgr Ryszard Zimek

Termin oddania prac – 25  stycznia 2021 (godzina 23.59)

Wpisy w systemie Akademus – 27 – 29 stycznia 2021