Sesja letnia 2017/2018

UWAGA!!!

W czasie trwania sesji egzaminacyjnej  dyżury pracowników są zawieszone.

Zgodnie z § 35 Regulaminu Studiów Akademii Sztuk Pięknych student przystępuje do egzaminu lub zaliczenia z indeksem i kartą zaliczeń.

 

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko mgr Jakub Banasiak

Przedmiot, Po)nowoczesność i jej granice. Sztuka w Polsce po 1918

data, godzina, 27.06 godzina 10.00.

sala 1.11

Przedmiot: Instytucjonalne praktyki współczesności

wpisy, czwartek 11 czerwca, g. 11:30, p. 1.06

 

Przedmiot: Źródła współczesnej krytyki artystycznej

data, godzina, 15 czerwca godz. 10-11.30

egzamin pisemny

sala 1.11

 

Tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr Filip Burno

Przedmiot, Słownik sztuki

data, godzina, 19 czerwca godz. 12

egz pisemny

sala 1.01

data wpisów: 21 czerwca 12-14, s. 1.10 (Biblioteka)

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr.hab.prof ASP Waldemar Baraniewski

Przedmiot, Sztuka nowoczesna powszechna (wykład środa 14.00)

data, godzina, 11. 06; 12.15-13.45

egzamin pisemny,

sala 1.01

data wpisów:

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr.hab.prof ASP Waldemar Baraniewski

Przedmiot, Historia sztuki najnowszej powszechnej (wykład poniedziałek godz. 18.00)

data, godzina, 12.06; 9.00-10.30

egzamin  pisemny,

sala 1.01

data wpisów:

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr.hab.prof ASP Waldemar Baraniewski

Przedmiot, Historia polskiej rzeźby nowoczesnej

data, godzina, 12. 06; 11.00-12.30

egzamin pisemny,

sala 1.01

data wpisów:

6.06 godz. 12.00 „zerówka dla rzeźby”

 

Tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr Filip Burno

Przedmiot, Wytwarzanie i doświadczanie przestrzeni…

data, godzina, 12 czerwca godz. 11.00 egz. pisemny

sala 1.11

data wpisów: 14 czerwca 12-14, s. 1.10 (Biblioteka)

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr Filip Burno

Przedmiot, Proseminarium „Architektura Warszawy…”

data, godzina, 26 czerwca godz. 12.00

egzamin pisemny,

sala 1.11

data wpisów: 28 czerwca 12-14, s. 1.10 (Biblioteka)

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr Jakub Dąbrowski

Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej

data, godzina, 14 czerwca 2018, od godz. 15.00 – 15.30 – I rok II st. WZKW

14 czerwca 2018 od godz. 16.30  do godz. 17.30 – Wydział Malarstwa

egzamin ustny

sala 1.13 Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr Jakub Dąbrowski

Przedmiot: Prawo własności intelektualnej,

data, godzina, 14 czerwca 2018, od godz. 15.30 – 16.30 – III rok I st. WZKW

egzamin ustny

sala 1.13 Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr Paweł Ignaczak

Przedmiot, Historia sztuki III – Wydział grafiki

data, godzina, 11.06 2018, godz. 10.00

egzamin ustny ,

sala 1.16

data wpisów: 11.06

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr Paweł Ignaczak

Przedmiot, Historia sztuki III – Wydział Malarstwa

data, godzina, 25.06.2018, godz. 10.30

egzamin ustny ,

sala 1.16

data wpisów: 25.06

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr Paweł Ignaczak

Przedmiot, Historia sztuki III – Wydział Konserwacji

data, godzina, 21.06.2018, godz. 10.00

egzamin ustny ,

sala 1.16

data wpisów: 21.06

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr Katarzyna Kasia

Przedmiot, Humanistyka XX i XXI wieku

wpisy na ostatnich zajęciach

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr Ewa Kociszewska

Przedmiot: Warsztat ikonograficzny

wpisy: 18.06.2018, godz. 10.00,

28.06.2018, godz. 11.00

12.07.2018, godz. 14.00

sala 1.16

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko prof Eugeniusz Cezary Król

Przedmiot: Dzieje światowego kina

19.06.2018, godz. 17.00

sala 1.07 (Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39)

egzamin ustny

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko prof Eugeniusz Cezary Król

Przedmiot: Film jako narzędzie masowego oddziaływania

20.06.2018, godz. 14.00

sala 1.07 (Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39)

 

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr Olaf Kwapis

Przedmiot: Historia sztuki II

data, godzina, 18.06.2018 godz. 10.30

Test ikonograficzny

sala 1.01 (Wybrzeże)

 

18.06.2018 godz. 12.00, egzamin ustny grupa I  (sala 1.13)

19.06.2018 godz. 10.30, egzamin ustny grupa II ((sala 1.13)

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr Olaf Kwapis

Przedmiot: Historia sztuki nowożytnej od renesansu do końca XIX w.

II rok I st. WZKW

sala 1.11 (Wybrzeże)

data, godzina, 28.06.2018

godz. 10.00 – test ikonograficzny

godz. 12.00 – egzamin ustny

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr Olaf Kwapis

Przedmiot: Historia sztuki starożytnej, wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej

I rok I st. WZKW

sala 1.13 (Wybrzeże)

data, godzina, 26.06.2018

godz. 10.30 – egzamin ustny

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr hab. Andrzej Leśniak

Przedmiot, Wstęp do historii sztuki

data, godzina, 11.06.2018, godz. 11.00

egzamin pisemny

sala 1.14

data wpisów: 12.06, godz. 12

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr hab.Andrzej Leśniak

Przedmiot, Współczesne metody historii sztuki

data, godzina, 11.06.2018, godz. 12.00

egzamin pisemny

sala 1.14

data wpisów: 12.06, godz. 12.30

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr Krystyna Łuczak-Surówka

Przedmiot, Projektowanie w Polsce

data, godzina,  20.06.2018, godz. 9.00

egzamin ustny

Krakowskie Przedmieście 5

Sesja poprawkowa 6.07.2018 godz .10.00

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko: Jakub Maria Mazurkiewicz
Przedmiot: Pracownia Struktur Mentalnych, I rok studiów drugiego stopnia
data, godzina: 18 czerwca 2018, godziny 9.00–12.00 (kolejność alfabetyczna)
przegląd wszystkich prac wykonanych w drugim semestrze
sala: 1.18
data wpisów: 18 czerwca 2018

tytuł naukowy, Imię, nazwisko: Jakub Maria Mazurkiewicz
Przedmiot: Pracownia Struktur Mentalnych, III rok studiów pierwszego stopnia
data, godzina: 18 czerwca 2018, godziny 12.00–15.00 (kolejność alfabetyczna)
przegląd zadania semestralnego
sala: 1.18
data wpisów: 18 czerwca 2018

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr Luiza Nader

Przedmiot: Władysław Strzemiński. Między teorią widzenia a wizualnym świadectwem

data, godzina,poniedziałek 11.06.2018 g. 9.30.-12.00

egzamin

sala 1.01 Wybrzeże Kościuszkowskie

wpisy ocen do indeksów: 18.06 g. 9.00-9.45

pokój 1.12, Wybrzeże Kościuszkowskie

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr Luiza Nader

Przedmiot: “Siła bezsilnych”. Sztuka w Polsce 1939-1989 (proseminarium)

wpisy ocen do indeksów (na podstawie prezentacji na zajęciach): 18.06 g.10.00-10.30

pokój 1.12, Wybrzeże Kościuszkowskie

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr Luiza Nader

Przedmiot: Opisy, analizy, interpretacje. Laboratorium wiedzy historyczki/historyka sztuki.

wpisy ocen do indeksów (na podstawie prezentacji na zajęciach): 18.06 g. 10.30-11.00

pokój 1.12, Wybrzeże Kościuszkowskie

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr Piotr Płucienniczak

Przedmiot, Socjologia sztuki

data, godzina, 15.06.2018, godz. 13.00

egzamin ustny

sala 1.07

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko mgr Dorota Sutkowska

Przedmiot, Łacina ( I i II rok I stopnia)

data, godzina, 20 czerwca, godz. 10.00, sala 1.11

egzamin pisemny

 

sala 1.01

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr Piotr Słodkowski

Przedmiot, Historia malarstwa polskiego XX wieku

data, godzina, 20 czerwca, godz. 15.00, sala 1.01

egzamin pisemny

sala 1.01

 

Przedmiot: Słownik sztuki

data, godzina: zaliczenie na ostatnich zajęciach

praca zaliczeniowa termin oddania prac – ostatnie zajęcia

wpisy 20.06 o 16.30

 

Tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr Jakub Szreder

Przedmiot Filozofia i antropologia kultury

data wpisów: 27 czerwca, 11.00 – 15.00

Sala 1.07

 

Tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr Karolina Thel

Przedmiot, Praktyki studenckie

data wpisów: 28 czerwca 15.00-16.00, s. 1.07

(studenci III roku studiów licencjackich, którzy przystępują do obrony w czerwcu, proszeni są o złożenie dokumentów na dyżurach do końca semestru – ostatni w dniu 29.05.18. Jeśli ktoś z Państwa nie może się rozliczyć do tego terminu, proszę o kontakt mailowy)

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko: dr Karolina Thel, dr Piotr Płucienniczak

Przedmiot: Turystyka i zarządzanie produktem kultury

data złożenie projektu końcowego: 07.05.2018

data wpisów: 22.05.2018, 13.00-13.30, s. 1.07

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko: dr Karolina Thel, dr Piotr Płucienniczak

Przedmiot: Administracja publiczna

data złożenie projektu końcowego: 05.06.2018

data wpisów: 28.06.2018, 15.00-16.00, s. 1.07

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko: dr Karolina Thel, dr Piotr Płucienniczak

Przedmiot: Kultura miejsca

data złożenie projektu końcowego: 30.05.2018

data wpisów: 28.06.2018, 15.00-16.00, s. 1.07

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko: dr Karolina Thel, dr Piotr Płucienniczak

Przedmiot: Zarządzanie projektami

data złożenia projektu końcowego: 10.06.2018

data wpisów: 28.06.2018, 15.00-16.00, s. 1.07

 

Tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski

Przedmiot „Trajektorii praktyk zawodowych…”

termin oddawania prac semestralnych 14 czerwca (czwartek) od godz 16.00 do 19.00.

data wpisów: 21 czerwca, 16..00 – 19.00

 

Tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski, dr Filip Burno

Przedmiot: Kultura miejsca

termin oddawania prac semestralnych 14 czerwca (czwartek) od godz 16.00 do 19.00.

data wpisów:

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr hab. Wojciech Włodarczyk

Przedmiot, Muzealnictwo i ochrona zabytków

data, godzina, 11.06.2018, godz. 15.00

egzamin ustny

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr hab. Wojciech Włodarczyk

Przedmiot, Słownik sztuki

12.06.2018 od godz. 10.00 Wydział Rzeźby, Wzornictwa, Architektury Wnętrz

13.06 od godz. 10.00, Wydział Malarstwa, Scenografii

egzamin ustny

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr Aleksander Zbrzezny

Przedmiot, Kultura wizualna w sieci

data, godzina, 22.06.2018 od godz. 10.00

egzamin ustny

pokój filozofów przy MKHiTS na Krakowskim Przedmieściu 5

 

tytuł naukowy, Imię, nazwisko dr Aleksander Zbrzezny

Przedmiot, Historia filozofii

data, godzina, 27.06.2018 od godz. 10.00

egzamin ustny

pokój filozofów przy MKHiTS na Krakowskim Przedmieściu 5

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem