Sesja poprawkowa 2020/2021

dr Jakub Banasiak

Źródła współczesnej krytyki artystycznej, I rok II stopnia WZKW: egzamin pisemny, 13 września, g. 10:00, stacjonarnie

dr Filip Burno

Słownik sztuki, I rok I stopnia, różne wydziały (oprócz WZKW), zaliczenie na ocenę – praca pisemna wysłana na adres filip.burno@asp.waw.pl do 7 lipca 2021

Wytwarzanie i doświadczanie przestrzeni…, III r. I stopnia WZKW, zaliczenie na ocenę – praca pisemna wysłana na adres filip.burno@asp.waw.pl  do 26 września 2021

Zajęcia miejskie, I rok I stopnia, zaliczenie na ocenę – praca pisemna do 7 lipca 2021

Architektura Warszawy…, różna wydziały (w tym studentki i studenci II stopnia WZKW), zaliczenie na ocenę –  praca pisemna wysłana na adres filip.burno@asp.waw.pl  do  26 września 2021

 

dr hab. Waldemar Baraniewski

Historia sztuki III (XX/XXI w) – sztuka mediów, grafika, wzornictwo, rzeźba…) egzamin w formie pracy pisemnej,  w dniu 22 września o godz. 10.00 przesyłam zestawy tematów, studenci odpowiadają na dwa tematy i przesyłają odpowiedzi do 12.00. 

 

Historia rzeźby polskiej egzamin w formie pracy pisemnej w dniu 22 września o godz. 10.00 przesyłam zestawy tematów, studenci odpowiadają na dwa tematy i przesyłają odpowiedzi do 12.00. 

 

dr Jakub Dąbrowski

(Po)nowoczesność i jej granice: I rok II stopnia, egzamin on-line, 15.09, g. 10.00

Prawo autorskie – I rok I stopnia WZKW –  7 lipca, godz. 10.00 egzamin online.

 

dr Paweł Ignaczak

Historia sztuki III – egzamin ustny on-line 24.09; g. 13.00

Historia sztuki nowożytnej (2 r. lic.) – egzamin ustny on-line, 24.09; g. 10.00

Historia sztuki nowożytnej (1 r. lic) – egzamin ustny on-line, 

Kolekcjonerstwo… proseminarium – zaliczenie na podstawie referatów; oceny:

 

 

mgr Łukasz Izert 

III rok lic 

wgranie gotowej pracy poprawkowej na google classroom do 24.09 do godziny 12.00

 

dr Marika Kuźmicz

Historia Sztuki XIX w. 

II rok I st. 

egzamin ustny 24.09.21 od godz. 10.00. wg listy 

 

Historia nowych mediów

Egzamin pisemny on-line

Eseje do wysłania mailem na adres marika.kuzmicz@asp.waw.pl, ogłoszenie pytań 23.09.21 godz. 10.00, odpowiedzi do 24.09. godz. 10.00. 

 

dr Olaf Kwapis

Egzamin z historii sztuki dla Wydziału Wzornictwa

 

Wzornictwo, I rok, egzamin pisemny,test on-line

5.07. godz. 10:00 do 10:45

 

dr hab. Luiza Nader

II rok lic.

Historia sztuki w Polsce 1890-2010 (cz.2), II r. I stopnia : egzamin on-line, 22.09 g. 9 – 23.09 g.9 (egzamin 24 h)

 

Warsztaty wiedzy historii sztuki współczesnej oddanie pracy do 7 lipca do godz 12.00

 

dr hab. Łukasz Ronduda

 

Praca z archiwum filmowym

3 lic

Zaliczenie na podstawie prezentacji i prac pisemnych do 26.09.2021

 

Proseminarium. Rola fikcji w historii sztuki

Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej do 26.09.2021

 

dr Jakub Szreder

I rok mgr Badania Artystyczne

II rok mgr Historia Sztuki 

Laboratorium Sztuka jako krytyczne badania społeczne: sztuka i społeczeństwo w niepewnych czasach – oceny na podstawie projektów badawczych, termin składania prac: 20.09.2021

 

I rok licencjat Badania Artystyczne

Socjologia sztuki – oceny na podstawie esejów zaliczeniowych, termin składania prac 04.07.2021

II rok licencjat Historia Sztuki

Filozofia i Antropologia Kultury – oceny na podstawie esejów zaliczeniowych, termin składania prac 15.09.2021

 

dr hab. Jan Sowa

I rok mgr Badania Artystyczne

II rok mgr Historia Sztuki 

Laboratorium Sztuka jako krytyczne badania społeczne: sztuka i społeczeństwo w niepewnych czasach – oceny na podstawie projektów badawczych, termin składania prac: 20.09.2021

Proseminarium (do wyboru dla całej ASP) – zaliczenie na podstawie kart lektury oraz aktywności na zajęciach. Termin dostarczenia kompletu kart lektury: 23 września; wpisy – 24 września.

Humanistyka XXI wieku (I rok mgr Badania Artystyczne) – zaliczenie na podstawie kart lektury oraz aktywności na zajęciach. Termin dostarczenia kompletu kart lektury: 23 września; wpisy – 24 września.

 

prof. Wojciech Włodarczyk 

1 lipca godz. 18.00 studenci łączą się przez google meet pod linkiem z zajęć Słownik sztuki, wysyłanie prac na adres slownik.sztuki@asp.waw.pl do 2 lipca do godz. 18.00

 

mgr Berenika Zimończyk 

Rysunek architektoniczny.

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na zajęciach, aktywności i przeglądu teczek, wpisy w czasie sesji przedmiotów praktycznych. (ustalenie terminu z prowadzącą)