Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Sesja zimowa 2018/2019

UWAGA!!!

W czasie trwania sesji egzaminacyjnej  dyżury pracowników są zawieszone.

Zgodnie z § 35 Regulaminu Studiów Akademii Sztuk Pięknych student przystępuje do egzaminu lub zaliczenia z indeksem i kartą zaliczeń.

 

dr Filip Burno

Kultura miejsca

WZKW, II r. 1. st.

środa 6 lutego, 11:30 – 12:30

egzamin pisemny sala. 1.11

wpisy po wynikach zaliczeń z 2. części zajęć (dr hab. Jan Sowa

 

 

dr Jakub Banasiak, dr Jakub Dąbrowski

Seminarium dyplomowe

Konwersatorium do wyboru

wpisy na ostatnich zajęciach

 

dr hab. Waldemar Baraniewski, dr Jakub Dąbrowski

Historia sztuki XX i XXI wieku

4.02.2019 godz. 15.00 sala 1.11

 

dr Paweł Ignaczak

Historia sztuki III

Wydział wzornictwa, rzeźby, sztuka mediów, III rok

data, godzina, 4.02.2019; godz. 9.00

egzamin ustny

sala 1.16

data wpisów: 4.02

 

dr Paweł Ignaczak

Przedmiot, Historia sztuki III

Rok studiów: Wydział wzornictwa, rzeźby, sztuka mediów

data, godzina, 5.02.2019; godz. 9.00

egzamin ustny

sala 1.16

data wpisów: 5.02

 

dr Paweł Ignaczak, dr Olaf Kwapis

Historia sztuki starożytnej

WZKW, I rok I stopnia

Egzamin pisemny: 4.02. 2019: godz. 10.00 sala 1.11

egzamin ustny: 6.02.2019; godz. 9.30

sala 1.16

Data wpisów: 6.02

 

prof. Waldemar Baraniewski, dr Paweł Ignaczak, dr Olaf Kwapis

Objazd naukowy – Rzym

WZKW, I rok I stopnia

data, godzina, 7.02.2019; godz. 9.30

egzamin ustny

sala 1.16

 

dr Katarzyna Kasia

Estetyka, Historia filozofii – wpisy na ostatnich zajęciach

 

dr Ewa Kociszewska

Terminologia historii sztuki (ćwiczenia)

WZKW I rok I stopnia

28.01.2019; godz. 11:00

zaliczenie pisemne

sala 1.11

data wpisów: 1.02.2019

 

dr Ewa Kociszewska

Ikonografia i ikonologia

WZKW I rok I stopnia

1.02.2018; godz. 10:00

egzamin pisemny

sala 1.11

data wpisów: 1.02

 

dr Ewa Kociszewska

Historia sztuki nowożytnej

WZKW II rok I stopnia

termin składania prac pisemnych: 15.01.2019

Rozmowa na temat prac i data wpisów: 25.01. 2019; godz. 14:00; 29.01.2019, godz. 11:00 

 

prof. Eugeniusz Cezary Król

Wykład  Muzy, wojna i pokój…, 5 lutego 2019 r., godz. 16.30, sala 1.11

Seminarium Filmowe.., 6 lutego 2019 r., godz. 11.30, sala 1.15

 

dr Marika Kuźmicz

Historia sztuki  XIX w.

II rok I stopnia  

04.02.2019, godz. 10.30.

egzamin pisemny

sala:1:13

data wpisów: 05.02.2019

 

dr Marika Kuźmicz

Praktyki współczesnej historii sztuki

I rok II stopnia  

04.02.2019, godz. 10.30.

termin prezentacji i składania prac pisemnych: 30.01.2018

data wpisów: 05.02.2019

 

mgr Jakub Maria Mazurkiewicz

 

I rok II stopnia  – 29 stycznia 2019, godzina 9.00, sala 1.17, kolejność alfabetyczna, wpisy na podstawie prac z całego semestru

II rok II stopnia – 30 stycznia 2019, godzina 9.00, sala 1.17, kolejność alfabetyczna, wpisy na podstawie prac z całego semestru

 

 

dr Łukasz Ronduda

Praca z archiwum filmowym – III rok I stopnia WZKW

Kuratorowanie wystaw  – II rok I stopnia WZKW

Wpisy do indeksów: 8 lutego 2019 godz 10.00

 

mgr Dorota Sutkowska

5 lutego 2019 godz 10.00 sala 1.11

 

dr  Piotr Słodkowski

Historia nowoczesnej polskiej – 8.02.2019 godz. 10.00

Dyżur 8.02.2019 godz. 15.00

 

dr hab Jan Sowa

Kultura miejsca II rok I stopnia, I rok II stopnia

termin składania prac: 3.02.2018, 23:59

egzamin ustny: środa, 6 lutego 10:00-13:00 oraz 14:00-19:00 sala. 1.14

data wpisów: środa, 6 lutego 10:00-13:00 oraz 14:00-19:00

 

Krytyka – emancypacja – postęp. Wprowadzenie do teorii krytycznej

Kurs dla Akademii

termin składania prac: 3.02.2018, 23:59

egzamin ustny: środa, 6 lutego 10:00-13:00 oraz 14:00-19:00 sala 1.14

data wpisów: środa, 6 lutego 10:00-13:00 oraz 14:00-19:00

 

dr Jakub Szreder

Projekt badawczy

Rok studiów: I rok II stopnia

28.01 – przesłanie projektów

06.02 – Dyskusja na temat projektów i wpisy

1.07

11.00 – 16.00

przybliżona liczba studentów: 6

 

dr Jakub Szreder

Konwersatorium Sztuka poza sztuką

Rok studiów: I i II rok II stopnia

28.01 – przesłanie prac

06.02 – Obrona prac i wpisy

1.07

11.00 – 16.00

przybliżona liczba studentów: 15

 

dr Karolina Thel

Podstawy badań społecznych

Rok studiów: II rok I stopnia WZKW

data, godzina: 4.02.2019 (do 24.00)

Złożenie materiałów zgodnie z wytycznymi. Materiały w wersji elektronicznej proszę wysłać na adres: karolina.thel@asp.waw.pl, wersję papierową (np. wydruk transkrypcji czy materiały informacyjne z prezentacji) proszę złożyć na portierni, Wybrzeże Kościuszkowskie 37. Przypominam o podpisywaniu materiałów (nazwisko, rok studiów, kierunek, przedmiot).

data wpisów: 6.02.2019, godz. 19.00-19.30, pok. 1.07

 

dr Karolina Thel

Konwersatorium “Dylematy rozwoju miast współczesnych

Rok studiów: wszystkie wydziały

data, godzina: 6.02.2019 (do 17.00)

 

Złożenie materiałów zgodnie z wytycznymi. Materiały w wersji elektronicznej proszę wysłać na adres: karolina.thel@asp.waw.pl, wersję papierową (np. wydruk transkrypcji czy materiały informacyjne z prezentacji) proszę złożyć na portierni, Wybrzeże Kościuszkowskie 37. Przypominam o podpisywaniu materiałów (nazwisko, rok studiów, kierunek, przedmiot).

proponowana sala: –

data wpisów: 7.02.2019, godz. 19.00-19.30, pok. 1.07

 

dr Karolina Thel

Seminarium “Miasto, konflikt, współpraca. Projekt badawczy”

Rok studiów: wszystkie wydziały

4.02.2019 (do 17.00)

Złożenie materiałów zgodnie z wytycznymi. Materiały w wersji elektronicznej proszę wysłać na adres: karolina.thel@asp.waw.pl, wersję papierową (np. wydruk transkrypcji czy materiały informacyjne z prezentacji) proszę złożyć na portierni, Wybrzeże Kościuszkowskie 37. Przypominam o podpisywaniu materiałów (nazwisko, rok studiów, kierunek, przedmiot).

proponowana sala: –

data wpisów: 6.02.2019, godz. 19.00-19.30, pok. 1.07

 

dr Karolina Thel

Praktyki studenckie

Rok studiów: WZKW

data, godzina: 4.02.2019 (do 17.00)

Złożenie materiałów zgodnie z wytycznymi. Materiały w wersji elektronicznej proszę wysłać na adres: karolina.thel@asp.waw.pl, wersję papierową (np. wydruk transkrypcji czy materiały informacyjne z prezentacji) proszę złożyć na portierni, Wybrzeże Kościuszkowskie 37. Przypominam o podpisywaniu materiałów (nazwisko, rok studiów, kierunek, przedmiot).

 

data wpisów: 6.02.2019, godz. 19.00-19.30, pok. 1.07

 

dr Piotr P. Płucienniczak

Wstęp do socjologii

I rok I stopnia WZKW

termin składania prac pisemnych: 3.02.2018, 23:59

data wpisów: 05.02.2019 i 12.02.2019, 12:00-14:00, sala 1.07

 

dr Piotr P. Płucienniczak

Seminarium policyjne

seminarium dyplomowe

termin składania prac pisemnych: 3.02.2018, 23:59

data wpisów: 05.02.2019 i 12.02.2019, 12:00-14:00, sala 1.07

 

dr Piotr P. Płucienniczak

Rewolucje studenckie

kurs do wyboru

termin składania prac pisemnych: 3.02.2018, 23:59

data wpisów: 05.02.2019 i 12.02.2019, 12:00-14:00, sala 1.07

 

dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski

rozmowy zaliczeniowe na ostatnich zajęciach 24.01.19.,

rozmowy i wpisy dnia 30.01.19 (środa) od godziny 15.00 do 16.30., sala 1.07.,

oraz 31.01.19. (czwartek) od 14.00 do 19.00., sala 1.11.

 

mgr Ryszard Zimek

Graficzne Techniki Cyfrowe

I rok I stopnia WZKW

zaliczenie: 31.01.2019 (czwartek),  godz. 12.00 do 15.00,  s. 1.09 (Pracownia Komputerowa)

 

DYŻURY PRACOWNIKÓW STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w sesji zimowej 2018