Sesja zimowa egzaminacyjna 2019/2020

dr Jakub Banasiak

Historia sztuki polskiej 1980-2010

III rok I stopnia WZKW

4 lutego 2020, godz. 10:00

egzamin pisemny

sala 1.11

 

dr hab. Waldemar Baraniewski

 

Konwersatorium do wyboru : Rzeźba współczesna (egzamin pisemny)

7.02 godz. 9.00 sala 1.11

 

dr Filip Burno

kultura miejsca – wpisy ocen na podstawie referatów

seminarium – wpisy ocen na podstawie referatów

słownik sztuki – wpis ocen na podstawie list obecności (wpisy środa 5 lutego 12-13)

 

dr Jakub Dąbrowski

Prawo własności intelektualnej 

III rok I st. WZKW

7.02.2020, godz. 14.00

egzamin ustny

sala 1.06

wpisy po egzaminie 

 

Ochrona własności intelektualnej

II rok II st. WZKW

V rok Wydział Malarstwa

7.02.2020, godz. 15.30

egzamin ustny

sala 1.06

wpisy po egzaminie

 

dr Paweł Ignaczak

Historia sztuki III

III, Scenografia

data, godzina, 3.02. 2020, godz. 9.30-13.00

egzamin ustny

sala 1.16

data wpisów: 3.02

 

dr Paweł Ignaczak

Przedmiot, Historia sztuki III

Rok studiów: III, Rzeźba

data, godzina, 3.02. 2020 godz. 14.00-18.00

egzamin ustny

sala 1.16

data wpisów: 3.02

 

dr Paweł Ignaczak

Przedmiot, Historia sztuki III

Rok studiów: III, Wzornictwo

data, godzina, 5.02. 2020 godz. 9.30-18.00

egzamin ustny

sala 1.16

data wpisów:5/02

 

 dr Paweł Ignaczak

Przedmiot, Historia sztuki III

Rok studiów: III, Sztuka Mediów .godz. 9.30-16.00

data, godzina, 7.02. 2020

egzamin ustny ,

sala 1.16

data wpisów: 07.02

 

dr Paweł Ignaczak

Konwersatorium do wyboru Kolekcjonerstwo na ziemiach polskich od końca XVIII do początku XXI wieku 

data wpisów – wtorek 4.02; godz. 16.00-17.00

 

dr Katarzyna Kasia

Historia filozofii 5.02 godz. 10.30

Filozofia kultury z elementami antropologii 3.02.2020 godz. 14.00 (egzamin pisemny) Aula Wybrzeże, wpisy 7.02.2020 o godz. 12.00 p. 1.07

 

dr Olaf Kwapis dr Paweł ignaczak

Historia sztuki starożytnej…

Rok studiów: I rok I stopnia WZKW

data, godzina, 6 02. 2020 godz. 10.00

egzamin ustny , pisemny

sala 1.11

data wpisów:6/02

 

prof. Waldemar Baraniewski, dr Olaf Kwapis dr Paweł Ignaczak

Przedmiot: Objazd naukowy: Rzym

Rok studiów: I rok I stopnia WZKW

data, godzina, 4. 02. 2020 godz 10.00

dr Ewa Kociszewska

Ikonografia i ikonologia

I rok I stopnia WZKW

3 lutego 2020, godz. 10:30

egzamin pisemny

sala 1.11

 

dr Ewa Kociszewska

Globalny Renesans I

II rok II stopnia WZKW + ASP

23 stycznia 2020, po ostatnim wykładzie, 17:30

egzamin pisemny

sala 1.15

wpisy: 27.01 godz. 13:30-14:30;  3.01 godz. 11:30-12:00 w pokoju 1.16

 

dr Olaf Kwapis

Historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej

II rok I stopnia WZKW

5 lutego 2020, godz. 10:30

egzamin ustny

sala 1.14

 

dr Olaf Kwapis

 Terminologia historii sztuki

I rok I stopnia WZKW

5 lutego 2020, ( od godz.15:00 do 16:30)

zaliczenie  pisemne

sala 1.11

 

dr Marika Kuźmicz

Współczesne metody historii sztuki 

I rok I stopnia WZKW

Zaliczenie na ocenę 1. semestru na podstawie obecności oraz pracy pisemnej

Oddanie pracy do 27.01.2020

Wpisy 1.02.2020 sala 1.06. (godzina do ustalenia)

 

Praktyki współczesnej historii sztuki 

I rok I stopnia WZKW

Zaliczenie na ocenę 1. semestru na podstawie obecności oraz pracy pisemnej

Oddanie pracy do 27.01.2020

Wpisy 1.02.2020 sala 1.06. (godzina do ustalenia)

 

mgr Jakub Maria Mazurkiewicz

Pracownia Plastyczna 

I rok I stopnia WZKW

30 stycznia 2020, 9:30–12:00

egzamin ustny + przegląd prac

1.17

 

mgr Jakub Maria Mazurkiewicz

Pracownia Plastyczna 

II rok I stopnia WZKW

28 stycznia 2020, 11:45–13:15

egzamin ustny + przegląd prac

1.17

 

mgr Jakub Maria Mazurkiewicz

Pracownia Struktur Mentalnych 

III rok I stopnia WZKW

28 stycznia 2020, 13:15–14:15

przegląd prac

1.17

 

dr Luiza Nader

Historie mówione nowoczesności (projekt empiryczny roczny)

Rok studiów: I mgr.

zaliczenie na ocenę po I sem.

wpisy do indeksów można uzyskać:

poniedziałek 27.01 g.13-14.30

s.1.12

 

Ponowoczesność i jej granice (wykład)

Rok studiów: I mgr

zaliczenie

wpisy do indeksów można uzyskać: poniedziałek 27.01 g.13-14.30

s.1.12

dr Piotr Płucienniczak

Socjologia

Rok studiów: I lic

21.01.2020, 13:15 (w czasie zajęć)

zaliczenie

sala 1.11

 

dr Piotr Płucienniczak

Sieciologia

Rok studiów: zajęcia do wyboru

21.01.2020, 18:00 (w czasie zajęć)

zaliczenie

sala PSM

 

mgr Dorota Sutkowska

Łacina, I rok I st.  29 stycznia, godz. 1, sala 1.11

dr Karolina Thel

 

Warszawa w działaniu

Terminowe przekazanie materiałów i prac na wystawę końcową. Zaliczenie odbywa się w ramach pracy grupowej. Materiały powinny być dostarczone w formie elektronicznej (na adres mailowy: karolina.thel@asp.waw.pl) oraz papierowej (proszę złożyć podpisane na portierni) do dnia 5.02.2019. Materiały: prezentacja, raport z desk research (ok. 10 stron). Prace na wystawę końcową: do dnia 20.01.

Wpisy do indeksów elektronicznych zdalnie, ewentualnie data wpisów do indeksów papierowych:7 lutego, 17.30-18.00., s. 1.07. 

Dylematy rozwoju współczesnych miast 

Przekazanie materiałów przygotowanych zgodnie z zaleceniami – na adres karolina.thel@asp.waw.pl oraz w wersji papierowej (proszę złożyć podpisane na portierni) – do dnia 25.01.2019

Wpisy do indeksów elektronicznych zdalnie, ewentualnie data wpisów do indeksów papierowych: 7 lutego, 17.30-18.00., s. 1.07. 

 

Miasto, konflikt, współpraca

Przekazanie materiałów przygotowanych zgodnie z zaleceniami – na adres karolina.thel@asp.waw.pl oraz w wersji papierowej (proszę złożyć podpisane na portierni) – do dnia 25.01.2019

Wpisy do indeksów elektronicznych zdalnie, ewentualnie data wpisów do indeksów papierowych: 7 lutego, 17.30-18.00., s. 1.07. 

 

Narzędzia diagnozy kultury lokalnej 

Przekazanie materiałów przygotowanych zgodnie z zaleceniami – na adres karolina.thel@asp.waw.pl oraz w wersji papierowej (proszę złożyć podpisane na portierni) – do dnia 25.01.2019

Wpisy do indeksów elektronicznych zdalnie, ewentualnie data wpisów do indeksów papierowych: 7 lutego, 17.30-18.00., s. 1.07. 

 

Praktyki studenckie

Przesłanie skanu/zdjęcia dokumentów do dnia 25.01.2019 na adres poczty służbowej: karolina.thel@asp.waw.pl (proszę nie wysyłać wiadomości  w tej sprawie na moje inne adresy mailowe)

Wpisy do indeksów elektronicznych zdalnie, ewentualnie data wpisów do indeksów papierowych: 7 lutego, 17.30-18.00., s. 1.07. 

 

dr Piotr Słodkowski

Historia sztuki w Polsce 1890–2010 , II r. I st., 7 lutego w sali 1.01 o godz. 10

 

dr Jakub Szreder

Konwersatorium do wyboru Sztuka poza sztuką

Wysłanie prac pisemnych do 03.02

Wpisy drogą elektroniczną

 

dr Jakub Szreder

Projekt badawczy Nowe Modele Instytucjonalne

Referat w terminie zerowym 22.01

Wysłanie prac pisemnych do 03.02

Wpisy drogą elektroniczną

 

dr hab. Jan Sowa

Krytyka – emancypacja – postęp. Wprowadzenie do teorii krytycznej

Do wyboru dla całej akademii

Wysyłanie prac pisemnych drogą elektroniczną do 26.01

Wpisy: 06.02.2020, 10:00 – 14:00

sala 1.07

 

dr hab. Jan Sowa

Kultura miejsca

Magisterskie, rok 1

Wysłanie prac pisemnych drogą elektroniczną do 26.01

Wpisy: 06.02.2020, 15:00 – 19:00

sala 1.07

 

dr hab. Jan Sowa

Kultura miejsca

Licencjackie, rok 2

Wysłanie prac pisemnych drogą elektroniczną do 26.01

Wpisy: 06.02.2020, 15:00 – 19:00

sala 1.07

 

dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski

wpisy ze wszystkich przedmiotów  będą dnia 6 lutego (czwartek)

od godziny 14.00 do 19.00 (w sali 1,11), w oparciu o reguły ustalone na początku zajęć.

 

dr Aleksander Zbrzezny

Egzamin ustnyz przedmiotu HumanistykaXX i XXI w.3.02 –od 10:00 WZKW