Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Klub Ucze­l­nia­­ny Aka­­de­­mi­c­kie­­go Zwią­z­ku Spo­r­to­­we­­go Aka­­de­­mii Sz­tuk Pię­k­nych, to je­d­no­st­ka AZS dzia­­ła­­ją­­ca na te­­re­­nie ucze­l­ni.

Stro­­na in­­te­r­ne­­to­­wa: http://www.fa­­ce­­bo­­ok.co­­m/AZSASP

ko­n­takt: ku­­a­z­sasp(at)gma­­il.com

 

Wydarzenia

Więcej

l>

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept