Sylabus

 

Cel zajęć

Celem zajęć jest przygotowanie Studentów WZKW do samodzielnej i świadomej pracy z graficznymi materiałami cyfrowymi od momentu ich powstania (cyfrowy aparat fotograficzny, skaner, aplikacje graficzne m.in. Adobe Illustrator) poprzez ich edycję i łączenie (Camera Raw, Photoshop, Illustrator) po publikowanie (druk cyfrowy, druk fotograficzny, prezentacje internetowe).

 

Wymagania końcowe

Zaliczenie na podstawie dostarczenia (w każdym semestrze) kompletu samodzielnie zaprojektowanych i zatwierdzonych przez prowadzącego prac. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest odpowiednia frekwencja (zgodna z regulaminem studiów).

 

Kryteria oceny

Jakość wykonanych prac.