Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Terminarz rekrutacji studia I st. 2019-2020

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA

NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

Dla kandydatów na kierunek Historia Sztuki prowadzony przez Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną – stacjonarne studia pierwszego stopnia

WAŻNE!! BRAK REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ W TERMINIE UNIEMOŻLIWIA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW A TYM SAMYM UDZIAŁ W REKRUTACJI

WAŻNE!

BĘDĄ  PRZYJMOWANE   WYŁĄCZNIE ZDJĘCIA ODPOWIADAJĄCE WYMOGOM PODANYM NA STRONIE INTERNETOWEJ www.asp.waw.pl W ZAKŁADCE KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA- WYMOGI LUB STUDIA/KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA- WYMOGI

  • 03–04.06.2019r. godz.10-14 – składanie w dziekanacie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną (Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39  p. 1.04, I piętro) dokumentów* i portfolio, teczki z pracami i prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata
  • 14.06.2019 r. ok godz. 15.00 – opublikowanie list kandydatów dopuszczonych i niedopuszczonych do autoprezentacji
  • 04–05.07.2019 r. od godz. 10.00 – autoprezentacja
  • 08.07.2019 r. do godz. 20.00– opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów

UWAGA!

Tegoroczny maturzysta zobowiązany jest dostarczyć do właściwego dziekanatu świadectwo dojrzałości najpóźniej  w dniu autoprezentacji

*Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych  i podpisanych teczkach.