Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia

 

Wydziałowy Zespół Oceny Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia

 

dr hab. Andrzej Leśniak, prof. ASP – przewodniczący
prof. Eugeniusz Cezary Król
Matylda Dobrowolska – przedstawicielka studentów

 

Regulamin Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia:

Regulamin (.doc)

 

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w ASP w Warszawie

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w ASP w Warszawie