Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia

 

Wydziałowy Zespół Oceny Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia

 

dr Ewa Kociszewska – przewodnicząca
dr Piotr Płucienniczak
Jacqueline Horodyńska– przedstawicielka studentów

 

Regulamin Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia:

Regulamin (.doc)

 

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w ASP w Warszawie

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w ASP w Warszawie