Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia

 

Wydziałowy Zespół Oceny Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia

 

dr Piotr Płucienniczak – przewodniczący
dr Ewa Kociszewska – członkini zespołu
Jessica Łukawska– przedstawicielka studentów

 

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w ASP w Warszawie

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w ASP w Warszawie