Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Nasz Wydział jest nową strukturą w ramach warszawskiej ASP.  Siedzibą Wydziału jest nowy gmach Akademii na Wybrzeżu Kościuszkowskim.

Jesteśmy zespołem historyków sztuki, socjologów, filozofów,  artystów.

Zajmujemy się sztuką, architekturą, przestrzenią miejską.

Podejście historyczne łączymy z perspektywą socjologiczną i antropologiczną po to, by efektywniej mówić o złożonych zjawiskach artystycznych. Skoro sztuka zabiera głos w sporach politycznych, komentuje problemy społeczne i interweniuje w przestrzeni publicznej, potrzebna jest zmiana perspektywy.

Dlatego proponowany przez nas program studiów różni się od klasycznych programów uniwersyteckich historii sztuki. W jego ramach, obok podejścia historycznego, mieszczą się socjologia i antropologia, które poszerzają nasze możliwości poznawcze. Dostępność oferty całej Akademii oraz pula zajęć plastycznych dotyczących fotografii, filmu i graficznych technik cyfrowych dodatkowo zwiększają pole wyboru: fotografia i film pozwalają pokazywać i analizować sztukę inaczej niż w ramach tradycyjnych form wiedzy. Nasze studia, oparte na tak rozumianej, rozszerzonej koncepcji historii sztuki, ułatwiają praktyczne wykorzystanie wiedzy w różnych rodzajach aktywności zawodowej i społecznej.

Integralną częścią Wydziału jest Fundacja Kultura Miejsca, zajmująca się działalnością wydawniczą, publikująca m.in kwartalnik „Szum”.

 

Wydarzenia

Więcej

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept