Założenia programowe

Nasz Wydział jest nową strukturą w ramach warszawskiej ASP.  Siedzibą Wydziału jest nowy gmach Akademii na Wybrzeżu Kościuszkowskim.

Jesteśmy zespołem historyków sztuki, socjologów, filozofów,  artystów.

Zajmujemy się sztuką, architekturą, przestrzenią miejską.

Podejście historyczne łączymy z perspektywą socjologiczną i antropologiczną po to, by efektywniej mówić o złożonych zjawiskach artystycznych. Skoro sztuka zabiera głos w sporach politycznych, komentuje problemy społeczne i interweniuje w przestrzeni publicznej, potrzebna jest zmiana perspektywy.

Dlatego proponowany przez nas program studiów różni się od klasycznych programów uniwersyteckich historii sztuki. W jego ramach, obok podejścia historycznego, mieszczą się socjologia i antropologia, które poszerzają nasze możliwości poznawcze. Dostępność oferty całej Akademii oraz pula zajęć plastycznych dotyczących fotografii, filmu i graficznych technik cyfrowych dodatkowo zwiększają pole wyboru: fotografia i film pozwalają pokazywać i analizować sztukę inaczej niż w ramach tradycyjnych form wiedzy. Nasze studia, oparte na tak rozumianej, rozszerzonej koncepcji historii sztuki, ułatwiają praktyczne wykorzystanie wiedzy w różnych rodzajach aktywności zawodowej i społecznej.

Integralną częścią Wydziału jest Fundacja Kultura Miejsca, zajmująca się działalnością wydawniczą, publikująca m.in kwartalnik „Szum”.

 

Kultura Wizualna – Kultura Miejsca

Kultura wizualna – Kultura Miejsca, studia na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną

1. HISTORIA SZTUKI I NAUKI SPOŁECZNE — studenci uczestniczą w tradycyjnym kursie historii sztuki: od starożytności do czasów obecnych, ze szczególnym uwzględnieniem szerokiego spektrum współczesnych zjawisk artystycznych. Proponujemy również zajęcia z zakresu ikonografii, ochrony zabytków i muzealnictwa oraz krytyki artystycznej. Studenci będą uczestniczyli w zajęciach z historii filozofii, estetyki, antropologii kultury, antropologii współczesności i socjologii. Szczególny nacisk kładziemy na zagadnienia dotyczące regionalizmów i „krajobrazu” kulturowego, relacji lokalności z globalnością, ochrony dziedzictwa lokalnego i europejskiej polityki tożsamości.

 

2. ZARZĄDZANIE KULTURĄ MIEJSCA — oferujemy podstawowe kursy prawa, administracji oraz finansów, przede wszystkim w kontekście zasad pozyskiwania funduszy
i ochrony własności intelektualnej. Oprócz tego proponujemy wykłady na temat zarządzania produktem kultury.

 

3. KSZTAŁCENIE PLASTYCZNE — w ramach zajęć studenci poznają zasady kompozycji, projektowania graficznego, fotografii, technologii informatycznych. Nauczą się wykorzystywać różne media plastyczne.

Uzupełnieniem trzech głównych bloków tematycznych będą praktyki zawodowe, objazdy naukowe, badania terenowe.

 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem