Zaopatrzenie, zakupy

Przed zamówieniem materiałów, konferencji należy złożyć wniosek do podpisu Dziekana. Następnie czekamy na zgodę na zakup (informacji czy jest zgoda udzieli Dział gospodarczy 22 320 02 220 lub Dziekanat)

Wniosek

Po zakupach dostarczamy fakturę do Dziekanatu w celu rozliczenia zakupów, wyjazdu na konferencję itp.

 

Jeśli zakupy chcemy kupić sami, musimy wypełnić wniosek o zaliczkę

Wniosek o zaliczkę

Po zakupach dołączamy fakturę (y) i rozliczenie zaliczki.

Rozliczenie zaliczki

Zaliczka musi być rozliczona w ciągu 14 dni od pobrania zaliczki.

 

Dane do faktury:

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 5

00-068 Warszawa

NIP 525-000-86-66