Zimowa sesja egzaminacyjna 2016/2017

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Katedra Historii Sztuki i Teorii Kultury

Terminy zaliczeń i egzaminów

semestr zimowy 2016/2017

od 30 stycznia do 03 lutego 2017

 

mgr Jakub Banasiak  

wpisy na ostatnich zajęciach w semestrze

 

prof. ASP dr hab. Waldemar Baraniewski

 

Historia sztuki nowoczesnej – III rok WZKW, sala 1.01 (Wybrzeże), 30 stycznia, godz. 10.00 – egzamin pisemny

Konwersatorium: Rzeźba XX wieku – IV rok (I rok II stopnia) wg zapisów –sala 1.01 (Wybrzeże), 30 stycznia godz. 11.30 – zaliczenie

 

mgr Lan Bui-Wrzosińska

Psychologia społeczna 30 stycznia godz. 10.00, zaliczenie pisemne, sala 1.14 (Wybrzeże)

 

dr Filip Burno

Historia sztuki  (III rok Architektury Wnętrz) poniedziałek 30 stycznia godz. 12.00 sala 1.11, egzamin pisemny

Słownik sztuki (I rok, wg zapisów), wtorek 31 stycznia 12.00  sala 1.01 – zaliczenie

 

dr Jakub Dąbrowski

wpisy na ostatnich zajęciach w semestrze

 

prof. Marek Dzienkiewicz

zaliczenie i wpisy,  23.01.2017 I r. II st. godz. 10.30-11.30

zaliczenie i wpisy, 24.01.2017 I r. I st. godz. 9.15-10.15

 

dr Paweł Ignaczak

Historia sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej – (I rok I stopnia (I rok jednolitych magisterskich) – WZKW + inne Wydziały wg zapisów),

30 stycznia 2017, godz. 16.30, sala 1.01 – egzamin pisemny

01 lutego 2017, godz. 10.00, sala 1.01 – egzamin ustny

Historia sztuki nowożytnej (II rok I stopnia WZKW) – 31 stycznia 2017, godz. 10.00, sala 1.01 – egzamin pisemny (dr Olaf Kwapis)

Terminologia historii sztuki (I rok I stopnia WZKW) – 31 stycznia 2017, godz. 12.00, sala 1.01 (dr Olaf Kwapis)

Historia sztuki III (III rok Wydział Sztuki Mediów, Scenografii, Rzeźby)

– 31 stycznia 2017, godz. 17.00, sala 211 – zaliczenie pisemne

– 02 lutego 2017, godz. 12.00, sala 211 – zaliczenie pisemne

Źródła współczesnej krytyki – I rok II stopnia WZKW – 03 lutego 2017, godz. 12.30, sala 1.14

Grafika dawna – problematyka medium i obrazu (IV rok (I rok II stopnia) wg zapisów) – 03 lutego 2017, godz. 16.30, sala 1.14

 

Wiedza o sztuce (I rok II stopnia Wydział Grafiki, studia niestacjonarne) – 01 lutego 2017, godz. 17.00, sala 1.11 Wybrzeże Kościuszkowskie)

Łukasz Izert

zaliczenie na ostatnich zajęciach w semestrze

 

dr Katarzyna Kasia

Terminy zerowe (egzaminy ustne):

Filozofia kultury z elementami antropologii ( II rok I stopnia WZKW oraz IV rok/I rok II stopnia – wg zapisów)

17, 19. 01., od 10:30 do 17:00, sala 1.16

UWAGA w celu sprawnego przeprowadzenia egzaminów prosimy o wpisanie się na listę poprzez formularz google:

Historia filozofii (I rok WZKW, II rok /II rok I stopnia – wg zapisów)

  1. 01., od 10:30 do 16:00, sala 213, Katedra Historii Sztuki i Teorii Kultury, Krakowskie Przedmieście 5

UWAGA w celu sprawnego przeprowadzenia egzaminów prosimy o wpisanie się na listę poprzez formularz google

 

Terminy w sesji egzaminacyjnej (egzaminy ustne):

Filozofia kultury z elementami antropologii (II rok I stopnia WZKW oraz IV rok/I rok II stopnia – wg zapisów)

30, 31  stycznia, 01 lutego 2017 od 10:00 w sali 1.16

UWAGA w celu sprawnego przeprowadzenia egzaminów, prosimy o wpisanie się na listę poprzez formularz google

Historia filozofii (II rok /II rok I stopnia – wg zapisów)

02, 03 lutego 2017, od 10:00 w sali 1.16

UWAGA w celu sprawnego przeprowadzenia egzaminów, prosimy o wpisanie się na listę poprzez formularz google

 

mgr Joanna Kusiak

Wprowadzenie do socjologii – przesłanie do 21.01 pracy pisemnej –  eseju

Podstawy badań społecznych – przesłanie do 21.01 plików zgodnie z ustaleniami przekazanymi w mailu

 

prof. Eugeniusz Cezary Król

 Muzy, wojna i pokój  – (IV rok / I rok II stopnia – wg zapisów)

17.01.2017 r., –  oddanie esejów i pisemny test;

31.01.2017 r., od godz. 18.00, zaliczenie i wpis do indeksu

   Seminarium Filmowe – (V rok/ II rok II stopnia  wg zapisów) –
18.01.2017 r., pisemny test;
01.02.2017r., od godz. 15.00 zaliczenie i wpis do indeksu (Uwaga zmiana godziny zaliczenia na godz. 15.00!)

 

dr Olaf Kwapis

Historia sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej – (I rok I stopnia (I rok jednolitych magisterskich) – WZKW + inne Wydziały wg zapisów),

30 stycznia 2017, godz. 16.30, sala 1.01 – egzamin pisemny

01 lutego 2017, godz. 10.00, sala 1.01 – egzamin ustny

Historia sztuki nowożytnej (II rok I stopnia WZKW) – 31 stycznia 2016, godz. 10.00, sala 1.01 – egzamin pisemny (dr Olaf Kwapis)

Terminologia historii sztuki (I rok I stopnia WZKW) – 31 stycznia 2016, godz. 12.00, sala 1.01 (dr Olaf Kwapis)

Historia sztuki II – (II rok Wydział Architektury) – 31 stycznia 2016, godz. 14.00, sala 1.01 – zaliczenie

 

 

prof. ASP dr hab. Andrzej Leśniak

Kultura miejsca, II rok I stopnia WZKW, 20 stycznia godz. 11.30 – pisemne zaliczenie z oceną na ostatnich zajęciach,

Wstęp do historii sztuki, I rok I stopnia WZKW,16 stycznia godz. 13.00 – pisemne zaliczenie z oceną na ostatnich zajęciach

Współczesne metody, I rok II stopnia WZKW, 19 stycznia godz. 9.45 – pisemne zaliczenie z oceną na ostatnich zajęciach

 

dr Krystyna Łuczak-Surówka

Projektowanie w Polsce –III r W – zaliczenie na ostatnich zajęciach

Historia wnętrz i mebli, II r. A  – zaliczenie na ostatnich zajęciach

 

st. wykł. Marek Machowski

Historia sztuki, I rok (wg zapisów) pisemne zaliczenie I semestru – Aula, Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, poniedziałek, 30 stycznia, godz. 10-14

10.00 – Scenografia, Rzeźba, Konserwacja (studenci uczęszczający na zajęcia środowe)

10.45 – Malarstwo, Grafika. Sztuka Mediów

11.30 – Architektura Wnętrz, Wzornictwo

Przypominam, że student powinien posiadać przy sobie legitymację studencką.

Historia sztuki średniowiecznej w Polsce, IV rok Konserwacji, egzamin – sala 211, wtorek, 31 stycznia, godz. 11:00 (część pisemna) i od godz. 14:00 do końca dnia (część ustna)

 

dr Ewa Muszyńska

Seminarium Bajki i baśnie, V rok (II rok II st.) – wg zapisów, sala 211 – 20 stycznia (studenci składają prace); 3 lutego (piątek) g. 11 -13.30 (wpisy do indeksów) s. 211

 

dr Anna Oleńska  

TERMIN ZEROWY:

Wiedza o sztuce II – II rok Wzornictwa, Sztuki Mediów, Scenografii, Rzeźby – 16.01.2017 – na ostatnich zajęciach

Termin w sesji:

Wiedza o sztuce II – II rok Wzornictwa, Sztuki Mediów, Scenografii, Rzeźby – 30 stycznia godz. 14.00 sala 211

 

dr Anna Rudzka

Historia rzeźby polskiej – I rok II stopnia Wydział Rzeźby, sala 213, 31 stycznia, godz. 10.00 – 14.00 – egzamin

Historia grafiki polskiej – IV rok Wydział Grafiki, sala 213, 01 lutego, godz. 10.00-12.00 – wpisy do indeksów

Konwersatorium – Upamiętnienie w sztuce – IV rok (I rok II stopnia) – wg zapisów, sala 213, 01 lutego, godz. 12.00-14.00 – wpisy

 

mgr Piotr Słodkowski

zaliczenia na ostatnich zajęciach w semestrze

 

 

mgr Magdalena Sołtys

Rynek dzieł sztuki – WZKW II +III rok I st, zaliczenia na ostatnich zajęciach w semestrze

 

mgr Dorota Sutkowska

Łacina  – II r. WZKW, 1.02. godz. 10.00 – sala 1.11

 

dr Piotr Teodorczuk

Egzamin ustny z przedmiotu: Estetyka dla III roku

30 stycznia – poniedziałek – Wydział Wzornictwa oraz Moda (10.00-13.00 i od 14.00);

31 stycznia  – wtorek  – Wydział Grafiki, (10.00-13.00 i od 14.00);

01 lutego  – środa – Wydział Malarstwa; (10.00-13.00 i od 14.00);

02 lutego  – czwartek  – Wydział Konserwacji IV rok, (10.00-13.00);

02 lutego  – czwartek  – Wydział Scenografii, (od 14.00);

03 lutego – piątek – Wydział Architektury Wnętrz; (10.00-13.00 i od 14.00);

Miejsce: Pokój Filozofii. (213).

Czas: od 10.00 – do końca (przerwa 13.00 -14.00)

Uwaga! Egzamin ustny w tzw. „terminie zerowym” (dla ochotników).

(Proszę o wcześniejsze indywidualne umówienie się i zarezerwowanie miejsca na liście zdających u prowadzącego zajęcia.)

podczas dyżurów: poniedziałki 14.30 – 16.00, lub inny ustalony termin.

——————————————————————————————————

Wpisy zaliczeń z przedmiotu: Historii filozofii dla II roku (wg zapisów);

Sprawdzian pisemny : 9 stycznia 2017 r. (do ustalenia ze studentami)

Wpisy zaliczeń – na ostatnich zajęciach (16 stycznia)

oraz w sesji egzaminacyjnej: godz. 14.00 – 15.00.

 

st. wykł. Tadeusz Walentowicz

Historia filozofii, 31.01.2017 godz. 11.00-12.00, Krakowskie Przedmieście 5, sala 08

Seminarium dyplomowe – wpisy na ostatnich zajęciach

 

prof. ASP dr hab. Wojciech Włodarczyk

Słownik sztuki – zaliczenie na ostatnich zajęciach

 

dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski

Konwersatorium: Kultura i polityki (IV rok/I rok II stopnia wg zapisów) – zaliczenie na ostatnich zajęciach.

Wykład “Sztuka polityka, pieniądze” (IV rok/I rok II stopnia – wg zapisów) – zaliczenie 2.02.2017

Wykład “Zarzadzanie kultura wizualną” – zaliczenie – 30.01.2017

 

dr Marcin Zgliński

Historia sztuki II – II rok Wydział Grafiki, Malarstwa, Konserwacji – 1 lutego, godz. 10.30, sala 211

Ikonografia – I rok WZKW i III rok Konserwacji – 3 lutego, godz. 11.00, sala 211

Seminarium dyplomowe: zaliczenie na podstawie frekwencji i aktywności, wpisy na ostatnich zajęciach

 

mgr Ryszard Zimek

26.01.2017 czwartek, godz. 12.00

 

dr Aleksander Zbrzezny

Seminarium dyplomowe – wpisy na ostatnich zajęciach

 

DYŻURY LEKTORÓW SJO W CZASIE SESJI ZIMOWEJ 2016

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2017

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem